Spoznajte dobre prakse v kratkih animiranih filmih

Oglejte si animirane filme, ki na zabaven in poljuden način predstavljajo dobre prakse, izbrane v projektu Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. V okviru projekta smo pripravili tudi Katalog dobre prakse 2012 in Priporočila odločevalcem.

Kratke animirane filme smo razdelili v kategorije, ki smiselno sledijo področjem projekta. Ogledate si jih lahko na spletnem portalu Youtube. Delite naprej!

V Katalogu dobrih praks 2012 je vseh izbranih 20 dobrih praks predstavljenih na enem mestu – s kratkim opisom, pozitivnimi učinki in kontakti. V Katalogu navajamo tudi dodatne vire, ki nudijo še več informacij iz posameznih področij projekta.

Priporočila projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse so bila oblikovana na podlagi izvedenih predstavitev dobrih praks ter prispevkov strokovnih sodelavcev. Namenjena so multiplikaciji in vzpostavitvi mreže za nadaljnje širjenje dobrih praks. Pripravljena so za sedem prednostnih področij projekta (energetika, trajnostna mobilnost, ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe) in tri ravni – nacionalna, regionalna in lokalna.