Umanotera je med podporniki peticije, v kateri pozivamo k prenehanju cenzure rastlinskih alternativ mleku in mlečnim izdelkom. Skupaj s skorajda 60 nevladnimi organizacijami in podjetji pozivamo Evropsko komisijo in države članice EU k zavrnitvi Amandmaja 171, uveljavitev katerega bi pomenila velike spremembe pri prodaji rastlinskih nadomestkov mleka in mlečnih izdelkov v EU, kar bi otežilo izbiro potrošnikov in tako oviralo prehod na bolj trajnostne prehranske navade.

Proizvajalci rastlinskih alternativ mlečnim izdelkom pri opisu okusa ali teksture svojih proizvodov na embalaži ali v njihovem oglaševanju tako ne bi smeli več uporabljati določene terminologije, povezane z mlečnimi izdelki, kot na primer »kremasto« ali celo »ne vsebuje mleka«. Uvedba bi pomenila spremembe v celotni tržni in oglaševalski strategiji proizvajalcev teh izdelkov, saj njihova embalaža ne bi smela biti podobna običajni mlečni embalaži niti prikazovati slik, ki kažejo, da se ti izdelki lahko uporabljajo kot alternativa običajnim mlečnim izdelkom. Poleg tega je v Amandmaju 171 predlagano cenzuriranje znanstvenih podatkov, ki prikazujejo pozitivne zdravstvene in okoljske učinke uporabe rastlinskih nadomestkov mlečnih izdelkov, kot je na primer sorazmerno nižji ogljični odtis rastlinskega živila v primerjavi z njegovim mlečnim ekvivalentom. Nenazadnje pa je predlagani amandma tudi v nasprotju s trenutno predlagano usmeritvijo na ravni EU, o kateri govorita tako strategija »Od vil do vilic« kot Evropski zeleni dogovor, ki poudarjata nujnost prehoda v bolj trajnostni prehranski sistem.

Sprejetje takih sprememb ne bo vodilo zgolj v povečanje asimetrije informacij med trgom in potrošniki, ampak tudi v oviranje nadaljnjega razvoja trga rastlinskih alternativ mleku in mlečnim izdelkom v EU ter v upočasnitev prehoda v bolj trajnostni prehranski sistem. Prehod na prehrano večinoma rastlinskega izvora je namreč eden izmed ključnih ukrepov zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, ki jih lahko sprejmemo na ravni posameznika.

Več informacij o tem, kako lahko poleg spremembe prehranjevalnih navad sami prispevate k ublažitvi podnebnih sprememb, lahko najdete v naši infografiki tukaj.

Prispevek je pripravila prostovoljka Umanotere Tina Travnik.