Strateške prednostne naloge za naslednjih pet let: zelena, pravična in konkurenčna Evropa [ob pripravi Granadske deklaracije 6. oktobra 2023 ]

Pred neformalnim srečanjem voditeljev in voditeljic držav ali vlad v Granadi, 6. oktobra 2023, v Umanoteri opozarjamo na pomen ustrezne določitve strateških prednostnih nalog, ki morajo usmerjati Evropo v smeri okoljsko in podnebno bolj vzdržne prihodnosti. V luči tega smo na predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba naslovili pismo s prednostnimi nalogami, vključitev katerih bi po našem mnenju pospešila družbene in industrijske koristi Evropskega zelenega dogovora.

V naslednjih petih letih oblikovanja zakonodaje EU se je treba osredotočiti na izvajanje zelene zakonodaje v državah EU ter zagotoviti javne in zasebne naložbe, da bo prehod postal pravična, oprijemljiva in cenovno dostopna realnost. Ob boku oktobrski razpravi o strateški agendi Evropskega sveta ter o pripravljalnih korakih, kot je Granadska deklaracija, zagovarjamo spodaj navedene prednostne naloge, vključitev katerih bi po našem mnenju pospešila družbene in industrijske koristi Evropskega zelenega dogovora. Da bi se soočili s prej omenjenimi izzivi, bi torej Granadska deklaracija morala vključevati:

  • odločno povečanje javnih podnebnih, okoljskih in socialnih naložb z uskladitvijo vseh javnih in zasebnih naložb s cilji zelenega prehoda ter zagotovitev, da bodo veliki onesnaževalci v celoti prevzeli svojo odgovornost;
  • pospešek v izvajanju Evropskega zelenega dogovora in odpravo manka ambicij tako na področjih narave in podnebja kot tudi na področju onesnaževanja z določitvijo trdnih pravno zavezujočih ciljev in novih ambicioznih varstvenih standardov, ki bi temeljili na najnovejših razpoložljivih znanstvenih dognanjih. Le z nenehnimi prizadevanji lahko Evropa zaščiti naše zdravje, naravo, varnost in gospodarstvo ter vzpostavi ključne povezave med njimi;
  • zaščito upravljanja na ravni EU ter zaščito demokratičnosti postopkov in učinkovitega sodelovanja civilne družbe. Okrepiti je treba vlogo državljanov_k na nacionalnih ravneh in na ravni EU ter zagotoviti enakopraven dostop do političnih odločevalcev ter pravice povsod po Evropi;
  • podporo sistemu oskrbe s kakovostno in varno hrano po dostopnih cenah za vse, ki ima hkrati najmanjši možni vpliv na okolje in podnebje.

Celotno pismo je dostopno na povezavi tukaj.