Subvencije avtoprevoznikom so bile kupovanje političnega miru

Ljubljana, 18. 8. 2014 – Vlada je iz Sklada za podnebne spremembe lani med drugim z javnim razpisom namenila 4 milijone evrov nepovratne pomoči avtoprevoznikom za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov. Ker menijo, da državna pomoč v tem primeru ni dosegla namena in ciljev sklada, so štiri nevladne organizacije na Računsko sodišče vložile pobudo za revizijo porabe sredstev sklada v letu 2013.

Predlagateljice revizije so Focus, društvo za sonaravni razvoj, Greenpeace v Sloveniji, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, revidiranci pa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Eko sklad, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Ministrstvo za finance.

Namen Sklada za podnebne spremembe je sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Predlagatelji opozarjajo, da so bile subvencije v letu 2013 neskladno in neupravičeno dodeljene zgolj in samo avtoprevoznikom,  da je vlada hitela s postopkom in tako onemogočila njegovo preglednost, in da manjka strokovna utemeljitev dodelitve. Pri tem izpostavljajo:

  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v programu porabe sredstev podnebnega sklada za leto 2013 predvidelo tri ukrepe, izveden pa je bil en sam: nepovratna pomoč avtoprevoznikom.
  • S tem niso porabili polovice sredstev za ukrepe, s katerimi bi dejansko dosegli zmanjševanje izpustov CO2, povečevali energetsko učinkovitost in spodbujali razvoj teh dejavnosti
  • Upravičeni so bili avtoprevozniki za nakupe vozil od 1. 1. 2010 (torej za nazaj) standardov EURO V EEV in EURO VI. Pregled emisijskih standardov pokaže, da za pomembni onesnaževali kakovosti zraka NOx in PM10 EEV standard ne pomeni nikakršne izboljšave glede na EURO V – šele standard EURO VI prinaša veliko prelomnico.
  • Upravičenost do te ekološke pomoči bi morala biti utemeljena tudi z zahtevo po odjavi – izločitvi starih vozil iz prometa – s tem so dodatno kršeni nameni Podnebnega sklada.
  • S tem ukrepom so prišli drugi prevozniki, ki so se prilagajali na lastne stroške, v neenakopraven položaj.

»Namesto da bi vlada javna sredstva novoustanovljenega podnebnega sklada  strogo namensko usmerila v zmanjševanje onesnaženja s toplogrednimi plini, je edini razpis iz sklada v letu 2013 prinesel popolnoma drugačne učinke. Avtoprevozniška podjetja, ki so bila uspešna na omenjenem razpisu, so v svojih bilancah za leto 2013  izkazala za skupaj štiri milijone evrov dobička več, kot bi ga sicer. To je bila očitno cena političnega miru jeseni 2013 – po dogovoru z vlado so namreč avtoprevozniki opustili napovedane  cestne zapore,« je ob tem povedala direktorca Umanotere Vida Ogorelec.

Celotna pobuda za revizijo sredstev je na voljo na tem spletnem naslovu.