Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day

Ob svetovnem dnevu turizma bo 27. septembra v Ljubljani potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Dogodek podpirajo tudi ključne svetovne turistične ustanove, kot so Svetovna turistična organizacija, Global Sustainable Tourism Council, Evropska komisija in mnoge druge. Med njimi je tudi Umanotera, ki se dogodku pridružuje s panelno razpravo.

Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, v okviru natečaja Top 10 Green Businness Solutions pa najbolj uspešne in inovativne rešitve trajnostnega poslovanja. Na slavnostni prireditvi bodo najbolje ocenjene destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje, med njimi tudi slovenske destinacije in ponudniki, ki so pridobili naziv Slovenia Green.

Dogodek bo udeležencem omogočil vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com.

 

Planinsko Polje_sLOVEnia