TERMINOLOGIJA

V zadnjem letu se v Sloveniji vedno bolj pogosto pojavljajo razne različice za poimenovanje novih konceptov, povezanih z upravljanjem izpustov, ki vplivajo na povečan učinek tople grede oz. povzročajo podnebne spremembe. Na Umanoteri smo po posvetovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in lektorjem Milanom Žlofom izoblikovali predlog za celovit nabor prevodov, z namenom, da bi na tem pomembnem in hitro razvijajočem se področju uvedli malo več reda in natančnosti.

Gre za prevode angleških besednih zvez, povezanih s "carbon" (ogljik), kot so "Carbon Footprint", "Carbon Neutral", "Carbon Offset" in "Low-Carbon Society".

Za mnenje o našem predlogu smo prosili različne strokovnjake na tem področju, ostale okoljske nevladne organizacije, novinarje, prevajalce, lektorje, študente in druge. Odzivi tistih, ki so na naše predloge podali svoje mnenje, so zbrani v excel tabeli. Po posvetu smo se odločili za sledeče prevode, ki jih bo Umanotera od sedaj naprej dosledno uporabljala v svojem komuniciranju:

Carbon Footprint – ogljični odtis
Carbon Neutral – ogljično nevtralen
Carbon Offset – ogljična izravnava
Low-Carbon Society – nizkoogljična družba

Tabela – mnenja o prevodih izrazov.