TEŠ 6: ne zaklenite nam prihodnosti!

Okoljevarstvene organizacije smo 9. marca 2011 na vlado naslovile poziv  pred odločanjem o TEŠ 6: Ne zaklenite nam prihodnosti!

V pozivu smo opozorile, da je TEŠ 6 gospodarsko, družbeno in okoljsko sporna investicija, zaradi katere utegne Slovenija izpustiti razvojne priložnosti na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Namesto vlaganja 1,2 milijarde evrov v okoljsko najbolj sporno tehnologijo predlagamo investiranje v edino razvojno pot energetskega sektorja – učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter razvoj soproizvodnje in pametnih omrežij.

Poziv Vladi RS.