Trajnostna gradnja javnih objektov mora postati standard, podkrepljen z ustrezno zakonodajo

Na tridnevnem strokovnem srečanju v City hotelu v Ljubljani so pomembna imena gradbene stroke aktivno sodelovala pri preoblikovanju okoljskih zahtev za stavbe (priloga 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju), njihove predloge pa bodo prejeli pristojni odločevalci. "Srečanje je bilo koristno, ker so javni uslužbenci izkazali velik interes za poskusno uporabo trajnostnih meril pri gradnji javnih objektov," je povedala ena od predavateljic Marjana Šijanec Zavrl, vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK. Srečanje je pripravila Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, potekal pa je ob podpori Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru projekta CEC5.

Več o srečanju na tej spletni povezavi.

Več informacij: Iva Gruden, iva@umanotera.org, 01/43 97 100
Spletna stran projekta: http://www.projectcec5.eu/
Seznam predavanj s strokovnega srečanja: http://www.slideshare.net/Umanotera

Projekt CEC5 se osredotoča na izdelavo orodja CESBA in uvedbo skupnega postopka za izdajo certifikata za ekološko gradnjo v javnem sektorju. Cilj je postaviti vzorčne stavbe, ki bodo nazorno predstavile energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v javnih stavbah ob hkratnem upoštevanju načel trajnostne gradnje. Vključuje 12 partnerjev, v Sloveniji so to Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Gradbeni inštitut ZRMK in Posoški razvojni center.