Trajnostna oskrba in potrošnja hrane v javni upravi [VABILO]

Hrana je temeljna življenjska dobrina. Pridelava hrane je močno odvisna od vremenskih in podnebnih pogojev, na drugi strani pa oskrbovalne verige s hrano in njena potrošnja z izpusti toplogrednih plinov pomembno prispevajo k podnebnim spremembam. Javna uprava ima kot pomemben potrošnik možnost, da z zelenim javnim naročanjem zmanjša vplive oskrbe s hrano na okolje, spodbudi trg okolju prijaznejših produktov in tudi prispeva k ozaveščenosti o trajnostni oskrbi s hrano ter zmanjševanju zavržene hrane.

Na delavnici vam bomo skupaj s strokovnjaki pomagali odgovoriti na vprašanja:

  • Kako z izbiro in potrošnjo hrane zmanjšati svoj okoljski odtis in vpliv na podnebne spremembe?
  • Kako z zelenim javnim naročanjem zagotoviti čim več ekološke, lokalne pridelane hrane v javni upravi?
  • Kako organizirati dogodke s pogostitvijo na najbolj trajnosten način?
  • Kako se izogniti odpadni hrani in kako ravnati v primeru viškov hrane?
  • Kako ozeleniti naše odmore za kavo in prigrizek, da bodo bolj zdravi in trajnostni?
  • Kam na malico in kaj vzeti s sabo?

Vabljeni vsi javni uslužbenci, ki se pri svojem delu srečujete z naročanjem hrane, organizirate dogodke ali tisti, ki se vsebinsko ukvarjate s problematiko oskrbovalnih verig ter vsi, ki vas zanima koncept trajnostne oskrbe in potrošnja hrane, da se nam pridružite

21. maja 2021 med 9. in 13. uro na Zoom-u.

 

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijava je obvezna in jo opravite tukaj. Prijave zbiramo do 14. maja 2021 oz. do zapolnitve mest.

 

Program delavnice

Trajanje Tema  Predavatelj
9:00 Tehnične zadeve in agenda Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:05 Pozdravni nagovorO projektu LIFE IP CARE4CLIMATE Matej Cerovšek, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
9:15 Predstavitev smernic in pomembnost participativnih procesov Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:30 Podnebne spremembe in vpliv proizvodnje /potrošnje hrane: na kratko o podnebnih spremembah s poudarkom na vplivu potrošnje hranevprašanja in odgovori dr. Renata KarbaUmanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
10:00 Javno naročanje – živila in gostinske storitve:zeleno javno naročanje na področju hrane, okoljske zahteve in merila pri naročanju živil in gostinskih storitev v javni upravi, vloga ministrstev, občin, pri naročanju lokalne, ekološke in fairtrade hrane, omejitve javnega naročanja in preseganje omejitev, dodatni nasveti pri javnem naročanju.

vprašanja in odgovori

Matej Cerovšek, Ministrstvo za okolje in prostor
10:30 Kako zmanjšati količino odpadle hrane in življenje brez embalaže:izogibanje ostankom hrane in rešitve za čim manj zavržene hrane na dogodkih, med kosilom, doma, naročanje živil s čim manj oz. brez embalaže. Sistemske rešitve.

vprašanja in odgovori

Urška Zgojznik, Ekologi brez meja
11:00 O D M O R
11:20 Delavnica – predstavitev naloge in delo po skupinah: udeleženci bodo reševali izziv izbire, naročanja in viškov hrane pri organizaciji večjega dogodka, ki ga organizira eno izmed ministrstev. Živa Kavka Gobbo,Focus, društvo za sonaraven razvoj
12:00 Poročanje, vprašanja in zaključek

 

Na delavnici vam bomo predstavili tudi gradivo»Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika«.

Dodatne informacije: marjeta@focus.si.

 

Trajnostna oskrba in potrošnja hrane v javni upravi je tretja izmed osmih delavnic za javne uslužbence, ki se bodo v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) izvajale vsako leto do leta 2026. Vsaka delavnica bo imela poudarek na drugi tematiki, ki naslavlja blaženje podnebnih sprememb.
 

Usposabljanje organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.