Trajnostne skupnostne prakse – vredne posnemanja in spodbujanja

V okviru projekta Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga izvajamo v okviru Evropskega leta za razvoj, smo 2. julija na novinarskem srečanju predstavili prvi nabor 27 dobrih trajnostnih skupnostnih praks.

Trajnostne skupnostne prakse so tiste, ki izhajajo iz domačih naravnih in človeških virov, v lokalnem okolju delujejo po principu »razmišljaj globalno – deluj lokalno« in pri tem upoštevajo vodilo »dobro za vse – zame, za skupnost in za planet«. Te prakse so pogosto družbene inovacije in kažejo, kako delovati, da dosežemo trajnostni razvoj na lokalni in globalni ravni.

Gre za prakse, ki izhajajo ‘od spodaj’, praviloma s strani neformalno povezanih skupnosti, njihov pomemben vidik pa je pogosto skupno ali skupinsko upravljanje oz. upravljanje s sodelovanjem uporabnikov.

Te prakse prispevajo h mnogoterim koristim za lokalno skupnost in širšo družbo, saj s trajnostnim upravljanjem in ohranjanjem suverenosti pri upravljanju z naravnimi viri prispevajo k varovanju okolja in narave, vzpostavljanju lokalnega krožnega gospodarstva in zagotavljajo večjo kakovost bivanja v lokalni skupnosti.

Predstavili smo prvi nabor dobrih trajnostnih skupnostnih praks, ki ga bomo v naslednjih mesecih še dopolnjevali .Trenutni izbor predstavlja pisano paleto 27 domačih trajnostnih skupnostnih praks, ki ilustrirajo raznolikost njihovih pojavnih oblik. Naj predstavljajo navdih in spodbudo za prenos v druge dele Slovenije!

 

Več o praksah in ozadju si preberite v gradivu za medije, ki vsebuje informacije o projektu, o Evropskem letu za razvoj, razvojnem sodelovanju, ciljih novega globalnega razvojnega okvirja – Agenda po letu 2015, skladnosti politik za razvoj ter primere dobrih trajnostnih skupnostnih praks.

 

 

Evropsko leto 2015
Urad vlade RS za komuniciranje___100dpi

moto_ELR

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor je potekal v okviru projekta Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru nacionalnega programa Evropskega leta za razvoj 2015, ki poteka pod sloganom “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost“. Vsebine izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.