Umanotera koordinira novo fazo podpornega okolja za NVO s področja okolja in narave

V Umanoteri smo v maju pričeli z izvajanjem projekta Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, podprtega na javnem razpisu za vsebinske mreže nevladnih organizacij s strani Eko sklada, j.s. V okviru projekta bomo v prihodnjem štiriletnem obdobju izvajali Podnebni program mreže.

V obdobju 2020-2024 bomo zasledovali vizijo mreže Plan B za Slovenijo 2020-2024:

Okoljska politika v Sloveniji je prepoznana kot krovna in presečna medsektorska nacionalna prioriteta. V Sloveniji se zgodi pravičen prehod v trajnostno družbo.

Mreža Plan B za Slovenijo je kot strokoven zagovornik okolja in narave pomemben, odgovoren in kompetenten akter, ki v družbi vzpostavlja napredne razvojne vsebine in politike v skupno dobro.

 

Nov projekt napoveduje tudi več povezovanja in sodelovanja vsebinskih mrež nevladnih organizacij s področij okolja in prostora: mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor. Za to smo se odločili, ker bi radi še bolj povezali prizadevanja nevladnih organizacij s področij okolja, prostora in narave, predvsem pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Tako smo v začetku junija že izdali skupni novičnik, ki je napovedal vsebinsko sodelovanje obeh mrež v okviru podnebnih programov; številne aktivnosti pa so že v načrtovanju.

 

Več o aktualnem projektu si lahko preberete na tej povezavi.

Vse novosti, dogodki in aktivnosti bodo objavljeni na spletni strani Plan B za Slovenijo.

Če želite biti obveščeni o aktivnostih mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor ter njunih članic in o načrtovanih dogodkih vas vabimo, da se prijavite na prejemanje mesečnih novičk (>>> klik na prijavo).