Umanotera podala prijavo inšpekcijskim službam zaradi pogina živali zaradi poškodovanja na žici in rezilih ograje na državni meji

Umanotera je v imenu mreže Plan B za Slovenijo podala prijavo inšpekcijskim službam zaradi pogina živali zaradi poškodovanja na žici in rezilih ograje na državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Zaradi ograje prihaja tudi do fragmentacije habitata, kar je iz naravovarstvenega vidika pomemben negativni vpliv, predvsem na bolj ogrožene vrste.

Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo smo pozvali, da

  • preverijo zakonitost postavitve ograje na državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in nas o ugotovitvah obvestijo;
  • nas skladno z zakonodajo o dostopu do informacij javnega značaja obvestijo o morebitnih študijah glede vpliva ograje na živali;
  • nas obvestijo, ali in kako so glede nastale naravovarstvene škode zaradi ograje in dokazanih poginov že ukrepali.

Celotna prijava je na tem spletnem naslovu.