Umanotera rešitve, predlagane v osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ne podpira

Koalicija za gozd, katere članica je Umanotera, je v okviru javne razprave, ki se je zaključila 23.4.2015, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslala stališče o osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

V njem smo pozdravili javno razpravo o osnutku zakona v zgodnji fazi njegove priprave, ko so še vse možnosti odprte. Prav tako smo pozdravili namero ministrstva, da gospodarjenje z gozdovi v lasti RS po izteku koncesij uredi na transparentnejši in za državo gospodarnejši način.

Vendarle pa Koalicija za gozd rešitve, predlagane v osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ne podpira. Prepričani smo, da je predlog zakona družbeno škodljiv, po nepotrebnem povečuje število državnih inštitucij in je slaba podlaga za doseganje večje gospodarnosti ter preprečevanje korupcije.  Zaradi manjkajočih ključnih informacij tudi ni mogoče oceniti strokovne ustreznosti, javnofinančne racionalnosti, izvedljivosti ter korupcijske izpostavljenosti predlagane zakonodajne rešitve.

Predlagana zakonodajna rešitev nesprejemljivo povečuje izpostavljenost dejavnosti gospodarjenja s slovenskimi državnimi gozdovi privatizaciji oziroma odtujitvi. Zato je v nasprotju z nacionalnim interesom in bi ga predlagatelj po prepričanju Koalicije za gozd moral umakniti iz obravnave.

Celotno stališče Koalicije za gozd o osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS je objavljeno na tej povezavi.

Več na spletni strani Koalicije za gozd.

gozdsplet