Umanotera se je pridružila pozivu k zaščiti gozdov v sporazumu EU – MERCOSUR

Umanotera se je pridružila pozivu številnih nevladnih organizacij glede sporazuma o prosti trgovini med EU in MERCOSUR-jem, ki smo ga naslovili na evropsko komisarko za trgovino Malmstromovo.

V pismu organizacije opozarjamo, da je presoja vplivov sporazuma, ki je bila opravljena leta 2009, pokazala na številne negativne posledice sporazuma, kot so koncentracija lastništva zemljišč in izrivanje malih kmetij, dodatno krčenje gozdov za potrebe kmetijske pridelave in izguba življenjskega prostora domorodnih prebivalcev ter večja izguba biodiverzitete na globalni ravni zaradi povečane kmetijske proizvodnje.

Trenutni osnutek sporazuma ne predvideva nobenih varoval za preprečitev teh negativnih vplivov, zato smo Evropsko komisijo pozvali, naj opravi celovito in vključujočo presojo vplivov, ob tem pa tudi pripravi Akcijski načrt za varstvo gozdov, v sklopu reforme Skupne kmetijske politike spodbudi diverzifikacijo pridelave beljakovin in podpre prehod v trajnostno kmetijstvo ter konča s sedemletnim zastojem pri pripravi zakonodaje za izboljšanje varstva dobrobiti živali.

Pismo je v angleškem jeziku na voljo tukaj.