Umanoterina novoletna čestitka

Dragi prijatelji, podpornice, partnerji in so-aktivistke,

V letu 2022 se je zdravstvena kriza, ki je krojila naše delovanje zadnja tri leta, počasi, a vztrajno začela umirjati, na žalost pa ne moremo enako trditi za drugi vseprisotni krizi – podnebno in ekosistemsko. V Umanoteri smo si tako še naprej dnevno prizadevali za udejanjanje načel trajnostnega razvoja tako na sistemski kot na individualni ravni.

Ob koncu leta bi se vam – vsem, ki nas spremljate in z nami tako ali drugače sodelujete – radi iskreno zahvalili za izkazano zaupanje in čas, ki ste ga namenili našim (skupnim) aktivnostim. V kolikor bi naše delovanje radi obenem podprli tudi finančno, nam do konca leta lahko v eni minuti brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine.

Naj bodo zadnji decembrski dnevi umirjeni in naj s seboj prinesejo toplino, čarobnost ter prepričanje v bolj trajnostno leto 2023 – v vseh pomenih besede. Novo leto naj vam nakloni dobršno mero zaupanja v spremembe, ki jih s skupnimi močmi lahko dosežemo.

Sr(e)čno,

Ekipa Umanotere