Uredbo za onesnaževalce zraka potrebujemo, a bolj transparentno in obsežno

Ljubljana, 19. 12. 2014 – Okoljske nevladne organizacije, združene v Mreži Plan B za Slovenijo – nevladne organizacije za trajnostni razvoj podpirajo in pozdravljajo vsebino uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. »Toda uredba bi lahko naslovila več vprašanj, rok za obravnavo je bil za tako pomembne spremembe prekratek in predvsem v proces priprave niso bile vključene nevladne organizacije,« sta poudarili Barbara Kvac in Senka Vrbica iz mreže.

Ministrstvo za okolje in prostor je 5. 12. 2014 na svoji spletni strani objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je v javni obravnavi do danes, 19.12.2014. Po mnenju mreže uredbo močno potrebujemo, saj shema trgovanja z emisijskimi kuponi ETS ne deluje in zahteva dodatne nacionalne ukrepe, obremenitev tone CO2 ni enakomerno in zadostno obremenjena, načelo “onesnaževalec plača” ni dovolj močno ter nenazadnje zaradi posledic podnebnih sprememb in škode, ki jo povzročajo izpusti CO2.

A čeprav pomeni nova uredba obremenitev onesnaževalcev v smeri spodbujanja zmanjševanja emisij CO2 oziroma plačila za emisije, ima po mnenju mreže številne pomanjkljivosti. »Rok za javno obravnavo je prekratek za kakovosten odziv zainteresirane javnosti. To pomeni, da je v neskladju z Resolucijo o normativni dejavnosti, kakor tudi s 34a. členom Zakona o varstvu okolja. Poleg tega je iz novice, ki je bila 2.12.2014 objavljena na spletni strani MOP, razvidno tudi, da je že pred objavo predloga sprememb uredbe potekala razprava z gospodarstveniki, medtem ko o tem nevladne organizacije niso bile niti obveščene, kaj šele vključene. Takšen netransparenten način dela ministrstva se nam ne zdi primeren,« menijo v mreži.

Mreža v novi uredbi pogreša tudi reševanje širših problemov obremenjevanj izpustov CO2. Predlagana sprememba samo na hitro uvaja novo dajatev, ne odpravlja pa nesorazmerij in še ne dosega polne uresničitve pravila »povzročitelj plača«. Namreč globalna škoda posledic podnebnih sprememb zaradi vsake tone CO2, ki je bila izpuščena v ozračje, je ocenjena v vrednosti nad 80 EUR. Za primerjavo pa obstoječa CO2 taksa znaša 14,4 EUR/t CO2.

Težave so predvsem neenakomerne in neenakopravne obremenitve malih in velikih onesnaževalcev; »obremenitev« onesnaževalcev zaradi brezplačnega podeljevanja CO2 kuponov za sektorje, ki jim preti nevarnost uhajanja ogljika (; odsotnost ukrepov za nedelovanje sheme ETS; pa tudi namenska raba teh sredstev.

»Sprememba uredbe res ni obsežna, vendar pa je zelo pomembna in se nanaša na široko polje problematike podnebnih sprememb. Zato predlagamo, da ministrstvo vključi še dopolnitve, ki bi v okviru možnosti naslavljale tudi navedene probleme,« so še zapisali v mreži v pismu MOP.

—-
Dodatne informacije: Polona Valič, koordinatorka mreže, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si