Uredite razvojno načrtovanje in omogočite zeleni razvojni preboj

Nevladne organizacije, združene v Mrežo Plan B za Slovenijo, ter center CNVOS smo danes na vodje koalicijskih strank naslovile odprto pismo, naj koalicija ob oblikovanju koalicijskih zavez uredi razvojno načrtovanje in omogoči zeleni razvojni preboj. Od nje med drugim pričakujemo, da vzpostavi jasen in pregleden sistem vključujočega strateško-razvojnega načrtovanja, pa tudi organizacijske spremembe vlade z ustanovitvijo horizontale službe za trajnostni razvoj in podnebje ter angažma najboljših domačih in tujih kadrov.

Ker želimo opozoriti na nekaj pomembnih vsebinskih in sistemskih vidikov razvojnega načrtovanja, smo podali svoje predloge, razdeljene na šest sklopov:

  1. Sistem strateško-razvojnega načrtovanja
  2. Uporaba sredstev nove finančne perspektive EU
  3. Načelo partnerstva v razvojni politiki
  4. Zeleni razvojni preboj
  5. Zelena proračunska reforma
  6. Vračanje prihodnosti mladim – zelena delovna mesta

Celotno pismo je dostopno na tem spletnem naslovu. V vednost so ga dobili tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Janko Veber, predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, komisar EU za okolje dr. Janez Potočnik ter minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan.

Več informacij:

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
telefon.: 05 907 13 34

http://www.planbzaslovenijo.si