Uspelo nam je. A to je šele začetek.

Glas ljudstva si je prizadeval, da politiko vrne v roke ljudi in tako krepi demokracijo. Visoka volilna udeležba tako politikom prinaša več kot jasno sporočilo: Oblast mora odgovarjati ljudstvu!

Umanotera se je lani jeseni z več kot 100 civilnodružbenimi organizacijami in več tisoč posamezniki povezala v iniciativo Glas ljudstva – z namenom spodbuditi rekordno volilno udeležbo in k politični participaciji spodbuditi čim več volivcev.

Zakaj? Ker verjamemo v demokratično državo. Verjamemo v pravično in okoljsko vzdržno družbo. In za tako družbo – družbo prihodnosti – smo se bili pripravljeni boriti. Kako smo to počeli?

 

Oblikovali smo 138 zahtev, ki predstavljajo drugačno politiko. Tako, ki v ospredje postavlja ljudi in okolje, ne pa kapitala. Zahteve smo naslovili na vse politične stranke s pozivom, naj se do njih opredelijo in se zavežejo k tistim, ki jih bodo po volitvah izpeljale. Dobili smo jasne zaveze strank, na drugi strani pa velika pričakovanja volivk in volivcev.

Zahteve s področja okolja so bile uporabljene kot podlaga podnebnih zahtev, ki so jih oblikovali Mladi za podnebno pravičnost. Te so bile dokončno izoblikovane na podnebnih skupščinah, namenjenih mladim, na katerih je skupaj s Focusom sodelovala tudi Umanotera.

Ker je demokracija resnično demokratična le, če pri odločanju sodeluje kar največ ljudi, se je tudi prek aktivnosti iniciative Glas ljudstva v zadnjih mesecih aktiviralo na tisoče ljudi. Tistih, ki so sodelovali na potujočem festivalu demokracije, tistih – skoraj 100.000! – ki so rešili Volitvomat, tistih, ki so demokracijo praznovali na koncertu Gremo volit.

Glas ljudstva je organiziral tudi zgodovinsko soočenje strank z ljudstvom, kjer se je neposredno z ljudstvom v odprtem in javnem prostoru soočilo devet predstavnikov in predstavnic političnih strank.

In prav je tako. Oblast mora odgovarjati ljudstvu. Po volitvah se veselimo, da nam je uspelo. Tako visoke udeležbe ljudi na prazniku demokracije Slovenija ni videla že od leta 2000. Mnogi komentatorji so te volitve poimenovali »naslednji referendum« ter jih oklicali za »prelomne« in »zgodovinske«.

Zgodovinske? Morda, če upoštevamo, da so prinesle največ glasov eni politični opciji doslej.

Prelomne? Vsekakor, saj je rezultat prinesel prelom od drsenja v avtoritarni režim po zgledu Madžarske in Srbije. Drsenja, ki ga kot demokratična država ne bi preživeli še en mandat.

 

Nekatere stranke novega parlamenta so se v predvolilnem času že zavezale h konkretnim zahtevam iniciative Glas ljudstva. Zato lahko pričakujemo in upamo, da bodo (med drugim):

Poleg tega so stranke v predvolilnem času oblikovale in delile tudi lastne zahteve. Te je Umanotera ocenila in kritično ovrednotila z okoljskega vidika. Po sestavi nove vlade bomo budno spremljali, ali ta svojim zavezam sledi in jih vestno izpolnjuje ter jo opozarjali na odgovornost, ki jo ima do ljudi. Tako, kot smo to počeli doslej.

 

Upamo, da bomo dobili vlado, ki bo v civilni družbi videla pravega partnerja, ki prispeva k več demokracije in deluje kot zdravo ogledalo oblasti.

Oblast mora odgovarjati ljudstvu. Vsak dan, ne samo na volilno nedeljo. Kljub delu, ki nas čaka, pa ne smemo pozabiti na veselje. Zato še enkrat ponovimo:

Uspelo nam je. A to je šele začetek.

 

 

Na nove zmage,
Gaja, Andrej, Renata, Jonas, Senka, Nika, Hana in Nisa.