Uspešen pričetek prvega usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov

Trajnostno upravljanje z viri, ki ga vodi skupnost, je prepoznano kot ključni sestavni del prehoda v podnebno nevtralno družbo. Lokalne skupnosti, ki bodo sprejele hitre in korenite spremembe v smeri podnebno nevtralne družbe, s tem ne bodo samo izpolnile svoje odgovornosti, ampak bodo svojim prebivalcem omogočile zdravo življenjsko okolje ter ustvarile prihranke, nove razvojne priložnosti in zelena delovna mesta.

V Umanoteri in društvu Focus smo zato z željo v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb, prejšnji teden pričeli s prvim usposabljanjem za koordinatorje skupnostnih projektov.


Uvodne delavnice, ki je prek spletne aplikacije Zoom potekala 9. decembra od 9.00 do 11.30, se je udeležilo 13 udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem Renate Karba (Umanotera), Nike Tavčar (Umanotera) in Tomislava Tkalca (Focus). Udeleženci, med katerimi najdemo tako predstavnike nevladnih organizacij ter mestnih občin kot zainteresirane posameznike, so se v prvem delu delavnice seznanili s konceptom trajnostnega upravljanja z viri skupnosti ter z aktualnostjo tematike. Družbene spremembe se v zadnjih letih namreč intenzivno dogajajo »od spodaj navzgor«, veliko navdihujočih primerov zanje pa je že moč najti tudi v Sloveniji.

Zato so v nadaljevanju prek 15. večinoma slovenskih dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri spoznali raznolikost njihovih pojavnih oblik z različnih področij. Naslovljena so bila področja skupnostne energetike, oskrbe s hrano, urejanja prostora, trajnostne mobilnosti ter krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, na katerih bodo tudi sami v prihodnjih tednih razvijali načrte skupnostnih projektov. Delavnico smo zaključili s kratkim povzetkom faktorjev uspeha predstavljenih projektov ter s predstavitvijo različnih organizacijskih in finančnih modelov skupnostnih projektov. Vse to bo udeležencem v pomoč pri načrtovanju lastnih projektov, s katerimi bodo pričeli v prihajajočih tednih.

Uvodni delavnici namreč sledi 8-tedensko načrtovanje konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja, pri čemer bomo mentorske vloge prevzeli sodelavci Umanotere in Focusa s pomočjo strokovnjakov – praktikov, ki so nosilci dobrih praks na specifičnih področjih. Zaključni del pa bomo (morda že v živo) izvedli v prvi polovici februarja, ko bomo predstavili rezultate dela in jih še dokončno izboljšali.

 

Usposabljanje organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.