Uspešna izmenjava mednarodnih izkušenj o trajnostni gradnji na sejmu Dom

Avstrijski, italijanski in slovenski strokovnjaki s področja trajnostne gradnje so danes na Gospodarskem razstavišču na mednarodni konferenci Kako doseči energijsko učinkovitost v javnih stavbah poudarili: samo z ustrezno metodo trajnostnega vrednotenja stavb lahko imamo učinkovito zeleno javno naročanje stavb in s tem dosežemo zastavljene cilje na področju trajnostne gradnje. Konferenco je pripravila Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, potekala pa je v okviru sejma Dom v sodelovanju z gradbenim inštitutom ZRMK ter Slovenskim združenjem za trajnostno gradnjo ob podpori Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru projekta CEC5.

Več kot 50 udeležencev – strokovnjakov s področja trajnostne gradnje iz Avstrije, Italije, Madžarske in Slovenije je tako danes spoznalo številne konkretne ideje in že izpeljane rešitve, s katerimi bi lahko javne stavbe postavili za zgled na področju energijske sanacije, predvsem z opredelitvijo metod in sistemov trajnostnega vrednotenja stavb, kot sta nemški DGNB in italijanski Itaca. Seznanili so se tudi s priporočili za prenovo temeljnih okoljskih zahtev za stavbe (Uredba o zelenem javnem naročanju, Priloga 7), ki so bili rezultat februarskih strokovnih srečanj z delavnicami v okviru projekta CEC5.

“Tako Uredba, vključno s Prilogo 7, kot vzpostavljanje principa trajnostne gradnje potrebujeta spremembe, in to čim prej. Sistem, kot je, ne omogoča spodbujanja razvoja gospodarstva v smeri večje trajnostnosti, ne naročniki ne izvajalci niso dovolj podučeni o Uredbi in principih trajnostne gradnje nasploh, predvsem pa Uredba ne vključuje instrumenta nadzora in sankcij. Pri tem pa potrebujemo aktivno delo ter sodelovanje pristojnih inštitucij,« je poudarila Vida Ogorelec, direktorica Umanotere.

Udeleženci so se seznanili še z orodjem CESBA in njegovo uporabo v avstrijski regiji Predarlska / Vorarlberg, aplikacijo orodja OPEN HOUSE, ID Green Building nagrado za integralno (energijsko) načrtovanje stavb, novim pristopom EU k okoljskim zahtevam za poslovne stavbe – ključnimi rezultati analize celotnega življenjskega cikla (LCA), prenovo objekta s statusom stavbne dediščine za namene poslovne stavbe v Martjancih v Prekmurju po načelih OVE in URE ter uvajanjem sistema upravljanja z energijo v javnih objektih v Občini Škofja Loka. »Pričakujem, da bo današnja konferenca z mednarodno udeležbo prispevala k multiplikaciji rezultatov ter angažiranem delovanju transnacionalnega omrežja, ki izhaja iz projekta, tudi po zaključku dejavnosti CEC5,« je povedal Uroš Vajgl, vodja Sektorja za okolje in podnebne spremembe na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo na tem spletnem naslovu.

Fotografije z dogodka so na voljo na tej spletni strani.

Več informacij: Iva Gruden, iva@umanotera.org, 01/43 97 100
Spletna stran projekta: http://www.projectcec5.eu/
Seznam predavanj s konference: http://www.slideshare.net/Umanotera in Umanoterino poglavje CEC5