Uspešna predaja poziva in izvedba posveta o velikih infrastrukturnih projektih

Slovenska vlada naj pri iskanju rešitev preseže ozko razumevanje infrastrukture kot velikih grajenih objektov in v strateškem načrtovanju upošteva tudi scenarije, ki temeljijo na t.i. mehkih ukrepih. Izogne naj se ponavljanju napak iz preteklosti in infrastrukturne projekte načrtuje na osnovi realnih potreb ter strateških usmeritev države. Le profesionalno, odgovorno in inovativno načrtovanje ter vodenje projektov bo Sloveniji omogočilo, da izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti.

To so glavna sporočila poziva vladi, ki so ji ga predali na današnjem posvetu o velikih infrastrukturnih projektih na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Posvet smo organizirali v Umanoteri v okviru Mreže Plan B za Slovenijo v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) in Fakulteto za arhitekturo. Pobudnika poziva smo Umanotera in IZS, podprli pa so ga tudi Mreža Plan B za Slovenijo, GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva in mreža Global Compact Slovenija.

Svoje poglede na prihajajoče infrastrukturne investicije so izrazili številni strokovnjaki, pa tudi premier Miro Cerar in evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Vsa gradiva z dogodka (predstavitve govorcev, video nagovor, poziv vladi) so na voljo na spletni strani Mreže Plan B za Slovenijo, videoposnetki z dogodka pa na tej spletni povezavi. Sporočilo za javnost je na voljo na tej spletni povezavi.