Uspešno 9. Eko podjetniško jutro: projekti za povezovanje podjetnikov

9. Eko podjetniško jutro smo organizirali v petek, 27. marca, na sejmu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN v Gornji Radgoni. Z udeleženci smo v obliki proaktivne kavarne ugotavljali, kje so priložnosti za še boljše povezovanje podjetnikov.

Zaključili smo z določitvijo petih področij, kjer obstaja med podjetniki interes za skupno delovanje oz. sodelovanje: (1) srečevanje in povezovanje, (2) znanje & kadri, (3) promocija, trženje & ozaveščanje, (4) naložbe v eko podjetništvo in (5) zastopanje interesov eko podjetnikov v dialogu z vlado. Dogovorili smo se, da bomo prve obrise sodelovanja nadgradili na prihodnjem srečanju, ki bo 14. aprila v Okoljskem centru v Ljubljani.