Usposabljanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb uspešno izvedeno tudi v spletni obliki

Ali ste vedeli, da je povprečni skupni ogljični odtis prebivalcev_k Slovenije v tem trenutku skoraj petkrat prevelik, kar predstavlja prevelik pritisk na okolje? To je le eno izmed vprašanj, o katerih so včeraj skupaj s sodelavkama Umanotere Gajo in Niko razpravljali udeleženci_kami prvega spletnega usposabljanja o poučevanju o (pre)hrani v času podnebnih sprememb. Kar 53 izobraževalcev_k iz vse Slovenije je z aktivno udeležbo potrdilo, da je tema poučevanja o podnebju in zdravju prijaznejši hrani v našem prostoru še kako relevantna.

Sodelavki Umanotere sta udeležencem_kam predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu, del ene izmed pripravljenih delavnic pa so v obliki kviza preizkusili tudi v praksi. Ta je pokazal, da imamo o določenih dejstvih v povezavi s sistemom oskrbe s hrano pogosto napačno vedenje – npr. lokalnost ni bolj pomembna od tega, kakšno vrsto hrane izberemo. V zaključnem delu usposabljanja je sledilo krajše vsebinsko predavanje, s katerimi so udeleženci_ke pridobljeno znanje še utrdili.
  • Vabilo na usposabljanje najdete tukaj
Ob opravljenem usposabljanju v Umanoteri ponovno poudarjamo: Samo s spremembo prehranjevalnih navad ne bomo rešili podnebne krize, hkrati pa podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad. Veliko izobraževalno in motivacijsko moč na tem področju imajo izobraževalci_ke, ki mlade seznanjajo s podnebju in zdravju prijaznejšo hrano, in tako na dolgi rok spreminjajo vsakodnevne prehranske navade ter s tem prispevajo k zmanjšanju negativnih vplivov na naravo in podnebje. In zato nas taka usposabljanja in izkazano zanimanje (ter kreativne ideje in predlogi) s strani udeležencev_k še toliko bolj veselijo.

Na povezavah spodaj pa najdete publikacije, ki vam lahko pridejo prav pri podajanju te teme v razredih (vse prosto dostopno):

  • Infografika Podnebju prijaznejša hrana je …
  • Vodnik Podnebni meni, v katerem so nanizana in utemeljena osnovna vodila podnebju prijaznejše prehrane.
  • Babičina podnebna kuharica, knjižica receptov za podnebju prijaznejše različice tradicionalnih slovenskih jedi.
  • Priročnik z devetimi predlogi za delavnice na temo podnebju in zdravju prijaznejše (pre)hrane, ki jih lahko izobraževalci izvajate v razredu in ki lahko služijo kot navdih pri snovanju lastnih dejavnosti.
  • Sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše (pre)hrane, ki se jo lahko prav tako izvaja v razredu in s pomočjo katere učenci na zabaven način prek lastnega raziskovanja spoznajo 7 načel podnebju prijaznejšega prehranjevanja. Sodelovalno igro lahko po navodilih v dokumentu izobraževalci izdelajo sami. Oba dokumenta z dodatnimi gradivi in predlogi (v PPT) lahko najdete tudi na povezavi tukaj.