Usposabljanje “Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb” [VABILO]

Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Predstavlja enega izmed gradnikov naših družb in kultur, prek hrane se kaže naš odnos do sveta, ki nas obdaja. Trenutni svetovni sistem oskrbe s hrano povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov in je tako eden izmed glavnih vzrokov za podnebno krizo, poleg tega pa vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti ter v zniževanje kakovosti pitne vode in zmanjševanje rodovitnosti tal.

Umanotera vabi na usposabljanje
Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb
v četrtek, 25. januarja 2024, od 14.30 do 16.00
ZOOM

Samo s spremembo prehranjevalnih navad ne bomo rešili podnebne krize, hkrati pa podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad. Kot pedagogi_nje imate veliko izobraževalno in motivacijsko moč, da mlade seznanite s podnebju in zdravju prijaznejšo hrano, in tako na dolgi rok spreminjate vsakodnevne prehranske navade ter s tem prispevate k zmanjšanju negativnih vplivov na naravo in podnebje.

Na dogodku bomo predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabite pri svojem delu, izseke pripravljenih delavnic pa bomo preizkusili tudi v praksi.

Obvezne prijave sprejemamo na povezavi tukaj.
Več informacij najdete v vabilu na povezavi tukaj.

Udeležbo na dogodku zaradi aktualnosti teme, obilice informacij in praktičnih nasvetov priporočamo vsem, ki delujete v formalnem in neformalnem izobraževanju.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Dodatne informacije pri Niki Tavčar na 01 439 7100, nika@umanotera.org in na spletni strani www.umanotera.org.