Usposabljanje za izobraževalce: Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb [VABILO]

Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Predstavlja enega izmed gradnikov naših družb in kultur, prek hrane se kaže naš odnos do sveta, ki nas obdaja. Trenutni svetovni sistem oskrbe s hrano povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov in je tako eden izmed glavnih vzrokov za podnebno krizo, poleg tega pa vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti ter v zniževanje kakovosti pitne vode in zmanjševanje rodovitnosti tal.

 

Umanotera vabi na usposabljanje

Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb

 

28. septembra 2022 od 16.30 do 19.00 v Grand Hotelu Union v Ljubljani

 

Samo s spremembo prehranjevalnih navad ne bomo rešili podnebne krize, hkrati pa podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad. Pedagogi_nje imajo veliko izobraževalno in motivacijsko moč, da mlade seznanijo s podnebju in zdravju prijaznejšo hrano in tako na dolgi rok spreminjajo vsakodnevne prehranske navade ter s tem prispevajo k zmanjšanju negativnih vplivov na naravo in podnebje.

Na dogodku bomo predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabite pri svojem delu, eno izmed pripravljenih delavnic pa bomo preizkusili v praksi.

Obvezne prijave sprejemamo na povezavi tukaj.

Več informacij najdete v vabilu na povezavi tukaj.

 

This event is organised as part of the ‘Climate action to the table’ project. The project is part of the Europe an Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).