Ustavimo poplavo oglasnih plakatov!

Spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen z novo kampanjo poziva k ustavitvi poplave oglasnih plakatov zunaj urbanih naselij. Umanotera je podpornik kampanje in vabi k podpisu poziva na spletni strani www.tretjiclen.si.

Število oglasnih plakatov kljub nasičenosti in vedno večjemu odporu javnosti nebrzdano raste. Podoba slovenskega podeželja se spreminja. V naši krajini ne prevladujejo več kozolci, gnezda štorkelj ali pogledi na vršace. Našo pokrajino vse bolj opredeljujejo vsiljiva oglasna sporočila, kot bi živeli v deželi nebrzdanega potrošništva in ne v državi aktivnih državljanov, kjer je javni interes pomembnejši od partikularnih interesov kapitala.

Slovenska država se je doslej uklanjala interesu oglaševanja. Oglasno poplavo dopušča z razdrobljeno in pomanjkljivo zakonodajo, katere izvajanje je praktično nemogoče nadzirati.  Podpisniki poziva od Vlade, Državnega zbora in pristojnih ministrov zahtevajo, da javni interes postavijo pred zasebnega ter pripravijo in sprejmejo vse potrebne ukrepe za ustavitev poplave oglaševanja zunaj mest.

Pridružite se pozivu na www.tretjiclen.si in sodelujte na Facebooku (http://sl-si.facebook.com/tretjiclen). Poziv posredujte tudi svojim prijateljem. Kot pravi geslo Tretjega člena: Naši glasovi so naša moč!