Ustvarjamo družbeno klimo za ambiciozne podnebne ukrepe

Pričeli smo s projektom Klima za podnebje, s katerim želimo prispevati k vzpostavljanju podporne družbene klime za oblikovanje, sprejetje in izvajanje ambicioznih, stroškovno učinkovitih in pravičnih ukrepov za doseganje nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 in 2030.

Izvedli bomo izobraževanja za izobraževalce in 16 delavnic z mladimi, ki bomo rezultirale v 7 akcij/projektov mladinskega aktivnega državljanstva na področju podnebnih sprememb in 50 podnebnih sporočil mladih.

V kampanji za nizkoogljično gospodarstvo pa bomo pripravili informacije o porabi energije v slovenskem gospodarstvu. Identificirali, opisali in promovirali bomo dobre prakse ukrepov za povečanje URE v podjetjih in sistemskih spodbud. Iz primerov dobrih praks bomo izluščili smernice ter priporočila in jih posredovali podjetjem ter pristojnim resorjem oz. občinam.

Več o projektu in aktivnostih je na voljo tukaj.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.