V katalogu predstavljamo 27 slovenskih trajnostnih skupnostnih praks

Upanje za premike v smeri trajnostnega razvoja je vedno bolj usmerjeno v družbeno podrast – (nevladne) organizacije, napredna podjetja, lokalne skupnosti in civilne iniciative. Te se v čedalje večjem številu odzivajo na trenutne potrebe in želje skupnosti ter prispevajo k mnogoterim koristim za lokalno skupnost in širšo družbo.

Zato smo pripravili Katalog dobrih praks 2015, ki predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive.

Trajnostne skupnostne prakse izhajajo iz domačih naravnih in človeških virov, v lokalnem okolju delujejo po principu razmišljaj globalno – deluj lokalno in pri tem upoštevajo vodilo dobro za vse – zame, za skupnost in za planet. Te prakse so pogosto družbene inovacije in kažejo, kako delovati, da dosežemo trajnostni razvoj na lokalni in globalni ravni. Gre za prakse, ki izhajajo »od spodaj«, praviloma iz neformalno povezanih skupnosti, njihov pomemben vidik pa je pogosto skupno ali skupinsko upravljanje oz. upravljanje s sodelovanjem uporabnikov.

Njihova skupna točka je gradnja skupnosti, po svojih specifičnih značilnostih pa smo jih razdelili v štiri sklope: oskrba z materialnimi in nematerialnimi dobrinami, vključujoče upravljanje, oživljanje prostora in gojenje tradicionalnih znanj.

 

Katere prakse nas navdihujejo? Prelistajte katalog, notri boste našli naslednje prakse:

Oskrba z materialnimi in nematerialnimi dobrinami

 • Knjižnica REČI
 • Menjalni krog Zasavje
 • Zelemenjava
 • ZOOPI izmenjava igrač
 • Tekstilnica – izmenjava oblačil
 • Semenj letni časi
 • Zadruga Dobrina
 • Varuhi semen
 • Zeleni krog

Vključujoče upravljanje

 • Prevajalska zadruga Soglasnik
 • Krajinski park Logarska dolina
 • M Sora
 • Študentski skupnostni vrtovi
 • TKALKA – skupnostni razvojni center
 • Zadruga Konopko
 • Samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti
 • Ekološka vaška sirarna Čadrg
 • Zadruga BikeLab

Oživljanje prostora

 • Trajnostni park Istra
 • Revitalizacija četrti Tabor
 • Celovita urbana prenova Savskega naselja v Ljubljani
 • Mladi hišni prijatelji
 • GT22
 • Skupnostni urbani vrt Onkraj gradbišča

Gojenje tradicionalnih znanj

 • Pletilska kooperativa Breja Preja
 • CDUO, Rokodelska zadruga
 • Program Šolski ekovrtovi

 

Naj te prakse predstavljajo navdih in spodbudo za prenos v druge dele Slovenije!

 

 

 

Evropsko leto 2015moto_ELR Urad vlade RS za komuniciranje___100dpi

 

 

 

 

 

Katalog je izdan v okviru projekta Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru nacionalnega programa Evropskega leta za razvoj 2015, ki poteka pod sloganom “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost“. Vsebine izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.