V novo leto s tremi novimi projekti

V Umanoteri v novo leto vstopamo s kar tremi novimi projekti z raznolikih področij: sistem oskrbe s hrano s poudarkom na prehranjevalnih navadah, poraba EU sredstev in podnebne migracije.

Še naprej bomo delovali na področju sistemov oskrbe s hrano, na katerem se bomo osredotočali na uveljavljanje bolj trajnostnih prehranjevalnih navad. S spremembo vsakodnevnih prehranjevalnih navad resda ne bomo rešili podnebne krize, a podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad. Primarni namen projekta Podnebni meni: Spodbujanje podnebju in zdravju prijaznejšega prehranjevanja je zato spreminjanje prehranjevalnih navad Slovencev, Špancev in Grkov v smeri bolj trajnostnih vsakodnevnih prehranskih odločitev in ozaveščanje o problematiki trenutnega prehranskega sistema ter o tem, zakaj so potrebne spremembe – tako na individualni kot na sistemski ravni.

Nadaljevali pa bomo tudi z zagovorništvom na področju bolj učinkovite porabe EU sredstev. Čeprav je bila večina nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost (NRRP) že sprejetih, sporazumi o partnerstvu in operativni programi pa so v razpravi, ti dokumenti sami po sebi ne zagotavljajo najbolj optimalne porabe EU sredstev za zaščito okolja in podnebja. Zato bomo skupaj s partnerji s projektom V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito razporejanje evropskih sredstev podpirali učinkovito porabo EU sredstev v državah partnerskih organizacij. Projekt bo služil kot pomoč pri dvigu standarda in kakovosti EU financiranja in fiskalne politike za podnebne ukrepe v EU in za uresničevanje Evropskega zelenega dogovora z osredotočanjem na prelomna dejanja na nacionalnih ravneh.

Ponovno pa bomo delovali tudi na področju podnebnih migracij. Globalni problemi namreč niso izolirani, so soodvisni, prepleteni, kompleksni, zato je pomembno, da je tudi njihovo naslavljanje ravno takšno, povezano. Splošen cilj projekta Onkraj zgodb je usmerjen k mladinskim delavcem z namenom posredovanja znanja in informacij, usmerjenih v pridobivanje in krepitev kompetenc in kritičnega razumevanja podnebnih migracij. Skozi izobraževalno-osveščevalni projekt želimo spodbujati in krepiti povezovanje in solidarnost med mladinskimi delavci in mladimi ter širiti razumevanje, solidarnost in spodbujati k aktivaciji za podnebno in socialno pravično družbo.

  • Več o projektu Podnebni meni: Spodbujanje podnebju in zdravju prijaznejšega prehranjevanja si preberite tukaj.
    Več o projektu V smeri podnebno nevtralne Evrope: Učinkovito razporejanje evropskih sredstev si preberite na povezavi tukaj.
  • Več o projektu Onkraj zgodb pa tukaj.

 

Uporabljena fotografija: Jan Huber na Unsplash