V občini Postojna začenjamo z zmanjševanjem ogljičnega odtisa turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Postojni se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Postojnski občini bomo tako v letošnjem letu nudili podporo v smeri zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na področju turizma. 

 

Cilj programa podpore je med drugim povečati vključenost lokalnih skupnosti v izvajanje projektov na področju zmanjšanja ogljičnega odtisa in blaženja podnebnih sprememb. V Umanoteri in Focusu bomo občini in njenim zavodom nudili pomoč pri gradnji  zmogljivosti lokalnih odločevalcev za vodenje vključujočih procesov ter delovali v smeri spodbujanja za sodelovanje in združevanje virov za trajnostne skupnostne projekte.

V akcijskem načrtu za 2021 je predvidena priprava analize podnebnih sprememb v občini Postojna in priprava načrta za pilotno merjenje ogljičnega odtisa. Veliko pozornosti bo posvečene ozaveščanju različnih deležnikov o podnebnih spremembah in ukrepih za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ter motiviranju za aktivnejše delovanje pri odločanju o skupnih zadevah v lokalnih skupnostih.

V Umanoteri bomo izvedli delavnice o ogljičnem odtisu turizma v občini tako za širšo javnost kot za turistično gospodarstvo, poleg tega pa bodo v okviru programa organizirane tudi predstavitve in ogledi dobrih praks trajnostne mobilnosti v drugih turističnih občinah.

Občina Postojna je za vključitev v program podpore zadostila naslednjim kriterijem: (1) trajnostna usmeritev lokalne skupnosti; (2) razpoložljivost življenjskih virov in razvojni potenciali občine na prednostnih področjih; (3) potencial za učinkovito in trajno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in ozaveščanje prebivalstva o pomenu blaženja podnebnih sprememb; (4) komunikacijski potencial in možnost prenosa na druga območja Slovenije.

 

Več o izvajanju programa v občinah si preberite tukaj v zavihku Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

 

Fotografija: arhiv Visit Postojna