Konferenca: Lokalne skupnosti v času podnebnih sprememb

Umanotera in Focus vabita na 4. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

z naslovom

 Lokalne skupnosti v času podnebnih sprememb

v četrtek, 17. oktobra 2019, od 9. do 13.30 ure

Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

 

Domači in tuji predavatelji z veliko praktičnih izkušenj nam bodo predstavili koristi skupnostnih praks za povečevanje odpornosti skupnosti v trenutno nezavidljivem globalnem in lokalnem kontekstu podnebnih sprememb. Poiskali bomo konkretne možne odzive skupnosti na ovire in priložnosti ter spoznali dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti.


OSREDNJA GOSTA:

Robert Hall, ustanovitelj in član družbenega laboratorija skupnostnih praks Suderbyn na Švedskem in predstavnik ECOLISE, evropske mreže za skupnostne pobude bo predstavil koristi skupnostnih praks na področju trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb

in

Cary Yungmee Hendrickson iz Rimske univerze La Sapienza bo predstavila, zakaj so skupnosti nevidno gonilo zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov


Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah s področij investicij, energetike, okolja, družbenih dejavnosti, prometa in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

 

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest na prijavnici.

Vabilo s programom je na voljo na tej povezavi.

 

Udeležba na konferenci je brezplačna. Zagotovljeno bo šepetano tolmačenje iz angleškega jezika. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org ter na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

 

Konferenco organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Konferenco sofinancira tudi Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.