Vabilo k sodelovanju na javnem nagradnem natečaju

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta je dobil nov mejnik: objavo javnega natečaja. Podjetja, zadruge in občine, vabljeni k prijavi!

Z natečajem želimo spodbuditi interes podjetij in lokalnih skupnosti za prenos dobrih praks na področju zelenih delovnih mest in vzpostaviti oziroma okrepiti povezovanje različnih akterjev. Izpostaviti želimo prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa: gospodarsko-finančno, energetsko, podnebno, okoljsko in družbeno krizo, ki se kaže v brezposelnosti ter degradaciji okolja in socialne države.

Iščemo uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po Sloveniji. Iščemo napredne projekte in programe podjetij in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem in sistemskem pristopu. Iščemo dobre prakse, ki prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja.

Rok za prijavo na natečaj je 10. september 2014 do 12. ure. Več informacij je na spletni strani projekta.