Vabilo na javno razpravo TRGOVANJE S PRIHODNOSTJO?

Vljudno vas vabimo, da se nam v ponedeljek, 6. oktobra 2014 ob 14.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani pridružite na javni razpravi »Trgovanje s prihodnostjo?«, na kateri bomo spregovorili o prostotrgovinskih sporazumih med Evropsko Unijo in ZDA ter Kanado. V razpravi bodo vabljeni sogovorniki predstavili potek pogajanj in sodelovanje Slovenije v njih ter morebitne zadržke, ki se pojavljajo v zvezi s sklenitvijo teh sporazumov.

­Evropska Unija se pripravlja na sklenitev dveh pomembnih prostotrgovinskih sporazumov, z ZDA in Kanado. Sporazuma TTIP in CETA naj bi odpravila ovire, ki omejujejo trgovino in investicije ter tako pospešila mednarodno trgovinsko izmenjavo in izboljšala trenutno gospodarsko stanje v EU. Toda sporazuma sta v javno­sti deležna številnih in glasnih kritik. 

Vse bolj se krepi bojazen, da netransparentna pogajanja vodijo v deregulacijo in rahljanje zakonodaje, ki varuje družbo in okolje. Civilnodružbena gibanja po Evropi opozarjajo, da bi sporazum povečal moč korporacij in omejil suverenost držav. Osnutka sporazumov namreč z ISDS mehanizmom za reševanje sporov korporacijam zagotavljata možnost vplivanja na sprejemanje in vsebino nacionalne zakonodaje tako, da bo le-ta skladna z njihovimi investicijskimi interesi.

Potek priprave sporazumov in različne poglede nanju bodo na okrogli mizi predstavili:

  • mag. Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  • Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije

  • Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Razpravo bo povezovala Larisa Daugul, za udeležbo na dogodku je potrebna prijava tukaj, najkasneje do 6.10. do 10. ure.

Udeležence razprave prosimo da zaradi varnostnih preverjanj in registracije na dogodek pridejo vsaj dvajset minut pred pričetkom.

Dodatne informacije na tel. 01 439 71 00. Spletna stran projekta, VABILO

Okrogla miza je del projekta Trgovanje s prihodnostjo, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje: http://www.evropa.gov.si/. Gradiva ne izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

­