V Umanoteri in društvu Focus želimo v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb.

S tem namenom vas vabimo na

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov

z začetkom 9. 12. 2020 (uvodna delavnica prek spletne aplikacije Zoom).


Usposabljanje bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev. Kot posebno dragocenost izpostavljamo mentorsko podporo s strani strokovnjakov, ki so že izvedli skupnostne projekte na različnih področjih (skupnostni energetski projekti, urejanje in raba prostora, mobilnost, oskrba s hrano, trajnostna potrošnja in krožno gospodarstvo, participativni proračun itd.) in strokovnjakov na presečnih področjih pravna vprašanja, vključujoči procesi in financiranje, ki bodo poleg sodelavcev Umanotere in Focusa udeležencem na voljo pri pripravi njihovih načrtov skupnostnih projektov.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Vabilo na usposabljanje najdete tukaj.

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve (največ 12) mest na prijavnici.

Dodatne informacije pri Renati Karba na 01 439 7100, renata@umanotera.org.


Usposabljanje organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integriran projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.