Vabilo občinam k prijavi interesa za sodelovanje z Umanotero na področju razvoja trajnostnega turizma in ozelenjevanje občinskega proračuna

V Umanoteri smo v letih 2016 in 2017 izvedli projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri (v sodelovanju z Društvom Focus, Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij in IPoP) in Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni (s pilotno občino Ajdovščina), v katerih smo lokalne skupnosti spodbujali in podpirali pri uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, ki poleg okoljske vzdržnosti prispevajo tudi h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju.

V sodelovanju z lokalnimi akterji smo izvedli delavnice po celi Sloveniji, pripravili praktična gradiva (priročnik, vodnik in kataloge dobrih praks), organizirali nacionalne posvete ter pilotne občine (MO Nova Gorica in Ajdovščina) podpirali pri ozelenjevanju njihovega delovanja. Delo je bilo za nas navdihujoče, dober odziv smo dobili tudi od sodelujočih občin. Zato želimo delo z občinami nadaljevati, predvsem na področjih razvoja trajnostnega turizma in ozelenjevanja občinskega proračuna (razpisov, subvencij ipd).

Ne moremo napovedati kdaj, kmalu pa naj bi bili objavljeni razpisi Eko sklada in Ministrstva za okolje in prostor, na katere se lahko prijavimo nevladne organizacije, ki delujemo na področju trajnostnega razvoja in varstva okolja. S prijavami nanje si bomo v Umanoteri prizadevali pridobiti sofinanciranje našega dela, občine pa lahko v projektih nastopajo kot piloti. To pomeni, da občine dobijo naše storitve ob minimalnih stroških (ali brezplačno), morajo pa zagotoviti svoj vložek dela (ta ni upravičeni strošek).

Zato vabimo občine, ki bi želele sodelovati v takšnih projektih, da nas obvestijo o svojem interesu. Tako bomo ob objavi razpisov že pripravljeni, dogovori bodo hitreje stekli in prijave bodo bolje osredotočene na reševanje konkretnih izzivov v lokalnih skupnostih.

Prav tako vabimo občine, ki razpolagajo s sredstvi za zunanje izvajalce, in menijo, da bi jim naša podpora lahko pomagala, da nas obvestijo o svojih potrebah, in v primeru dogovora vključijo v svoje projekte.

Svoj interes sporočite na naslov gaja@umanotera.org. Prosimo kratko opišite situacijo oz. problem in vaša pričakovanja v zvezi s sodelovanjem.