Vabilo učiteljem osnovnih in srednjih šol ter drugim izobraževalcem na brezplačno usposabljanje za trajnostni razvoj (21. 4.)

V luči svetovnega dneva Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, v letu 2016, ko je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope

vabimo učitelje osnovnih in srednjih šol ter druge izobraževalce na brezplačno usposabljanje za trajnostni razvoj.

Usposabljanje je brezplačno in bo potekalo 21. aprila, od 9. do 15. ure, v Rdeči dvorani Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 

Dogodek bo upošteval Politiko trajnostnega naročanja Umanotere, ki izpostavlja trajnostna načela in vabimo vas, da se nam v tem duhu pridružite. Pridite na dogodek s čim manjšim ogljičnim odtisom. Kako do lokacije?

ZARADI OMEJENEGA ŠTEVILA MEST SE PRIJAVITE PREKO SPLETNE PRIJAVNICE TUKAJ.

  • Govorili bomo o trajnostnem razvoju – zakaj je to edina globalna strategija preživetja in ključna primerjalna prednost Slovenije.
  • Ob navdihujočih dobrih praksah bomo raziskovali vire in priložnosti za zelena delovna mesta v Sloveniji.
  • Pregledali bomo nekaj primerov lokalnih in globalnih posledic našega vsakodnevnega delovanja – ravnanja z vodo in energijo ter izbire dobrin, kot so oblačila in mobilni telefoni. Predstavili bomo rešitve, ki so okolju in ljudem prijaznejše.
  • In nenazadnje, pridobili veščine, kako vsebine trajnostnega razvoja posredovati svojim učencem.
Ozaveščeni in aktivni mladi so ključni, če želimo, da prehod v trajnostno družbo uspe!

 

Udeleženci boste prejeli gradivo za izvajanje delavnic, v podporo pa vam do konca tekočega šolskega leta zagotovimo tudi mentorstvo v obliki vsebinske in procesne podpore. Udeleženci ob koncu usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Usposabljanje bosta izvedli Renata Karba in Gaja Brecelj (obe Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), ki sta v zadnjih 2 letih izvedli več kot 30 seminarjev in delavnic po vsej Sloveniji na teme trajnostnega razvoja.

Več informacij: Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org, 01 439 4895, spletno vabilo.

 

*Več informacij o vsebinah in pristopu*

Prvi del usposabljanja vključuje interaktivno multimedijsko predavanje o trajnostnem razvoju, ki je namenjeno celostnemu razumevanju koncepta trajnostnega razvoja in osvetlitvi nekaterih izzivov – podnebnih sprememb, upadanja biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov, pomanjkanja in onesnaževanja vode, zraka in zemlje, potrošništva, izgube suverenosti ter razpada skupnostnih vrednot.

Drugi del usposabljanja se osredotoča na raziskovanje priložnosti za zelena delovna mesta in trajnostni razvoj Slovenije. Po predstavitvi navdihujočih dobrih praks bomo skupaj pregledali naravne, človeške in druge vire ter priložnosti, ki iz njih izvirajo. V tem delu bodo že predstavljene vsebine in metodologije, ki jih izobraževalci lahko uporabijo pri delu z učenci.

Tretji del usposabljanja je izkustven – izobraževalci se seznanijo z delavnicami, ki jih bodo lahko izvajali s svojimi učenci. Vsebine delavnic pokrivajo področja, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju in so mladim blizu. Za prikaz globalnih ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivov naših potrošniških izbir in ravnanja bomo uporabili primere:

  • življenjski cikel mobilnega telefona;
  • globalna proizvodnja tekstila;
  • voda kot skupna dobrina;
  • energija človeka in energija kot vir, s katerim moramo varčevati, da ohranimo naše podnebje.

Pri vsakem področju bomo predstavili načela in koristi trajnostne potrošnje.

Udeleženci boste prejeli gradivo za izvajanje delavnic, v podporo pa vam do konca tekočega šolskega leta zagotovimo tudi mentorstvo v obliki vsebinske in procesne podpore.

Usposabljanje in mentorstvo bosta izvajali Renata Karba in Gaja Brecelj (obe Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), ki sta v zadnjih 2 letih izvedli več kot 30 seminarjev in delavnic po vsej Sloveniji na teme trajnostnega razvoja.

 

Fotografija