Vabljeni k prebiranju zimskega novičnika Dovolj za vse

Izšel je četrti novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri.

Tokratna številka je posvečena skupnostnim praksam na področju trajnostne mobilnosti. Ta v Sloveniji predstavlja ključni ukrep blaženja podnebnih sprememb, prinaša koristi na področju javnega zdravja in izboljšuje kakovost bivanja. Poudarek je na pešačenju, kolesarjenju in uporabi javnega potniškega prometa. Slednji v Sloveniji le v manjšem obsegu pokriva potrebe razpršeno poseljenega prebivalstva, in eden od odzivov na ta problem je razvoj različnih skupnostnih praks na področju mobilnosti.

Z vami delimo vtise s strokovne ekskurzije, kjer smo si ogledali dobro prakso na področju somobilnosti, ki jo izvaja Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, in predstavljamo še nekaj drugih navdihujočih domačih in tujih dobrih praks.

Ob robu dobrim praksam pišemo o pomenu celostnega prometnega načrtovanja in izpostavljamo pomen aktivne poti v šolo, ki nas je spodbudila k pripravi priročnika za izvajanje spremljane poti v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. Objavljamo intervju z direktorjem IPoP Markom Peterlinom o pomenu vključevanja javnosti v spremembe na področju prometa ter o skupnostnih praksah na področju mobilnosti, nismo pa spregledali niti plašnega prebujanja Slovenskih železnic, kjer so začeli uvajati izboljšave na področju potniškega prometa.

Ker se kljub prepoznanim koristim trajnostne mobilnosti v slovenskih lokalnih skupnostih še vedno pojavljajo dileme in izvajajo projekti, ki so v nasprotju z načeli tega koncepta, predstavljamo delovanje Koalicije za trajnostno prometno politiko – združenja organizacij, ki si prizadevajo za sistemske spremembe na področju mobilnosti v Sloveniji. Ne spreglejte tudi prispevka o spodbudah Eko sklada za lokalne skupnosti.

V pravnem kotičku pa obravnavamo vzpostavitev con z upočasnjenim prometom in njihove koristi za kakovost bivanja v urbanih okoljih.

V predprazničnem zatišju tokrat namesto napovednika poročamo o tretji nacionalni konferenci Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri z delavnico za koordinatorje skupnostnih projektov, ki je bila 14. novembra v Ljubljani. Če niste mogli biti tam, vabljeni k pregledu njene zanimive zapuščine.

——

Novičnike pripravljamo v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajata Umanotera in društvo Focus.

——