Vabljeni na spletni dogodek “Vloga civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov”

Vabimo vas na spletni dogodek z naslovom

Vloga civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov

v sredo, 26. januarja 2022, ob 17.30

 

Dogodek bo potekal v okvirju projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, kjer je Umanotera ena izmed projektnih partnerjev.

 

Vsebina dogodka

Dogodek bo raziskoval pomembnost vloge civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov. Prvi del se bo osredotočal na nujnost preoblikovanja prehranskih sistemov v take, ki na prvo mesto postavljajo človeško in okoljsko dobrobit, hkrati pa skrbijo za človeške in socialne pravice. Spoznali bomo vlogo civilne družbe kot ključne za preoblikovanje, dialog in upravljanje znotraj prehranskih sistemov.

Iniciative znotraj civilne družbe krepijo povezave med proizvajalci in potrošniki, poudarjajo nove načine proizvodnje in potrošnje, podpirajo obstoj lokalnih ekonomij in zagovarjajo pravice ljudi in okolja. O teh in sorodnih temah s področja trajnostnega prehranjevanja, ki bodo podprte z izbranimi primeri iz prakse, bo govora v drugem delu.

Dogodek se bo zaključil s kratko serijo vprašanj in odgovorov (Q&A) in s predstavitvijo projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, kjer je Umanotera ena izmed projektnih partnerjev.

 

Dogodek bo potekal na spletu, prijave pa zbirajo na prijavnici.

Potekal bo v španskem jeziku, na voljo pa bo simultano prevajanje v angleški in katalonski jezik.

 

Program spletnega dogodka Vloga civilne družbe pri oblikovanju trajnostnih prehranskih sistemov (26. januar 2022)

 

[17:30] POZDRAV IN UVODNI NAGOVORI

Ramon Roca i Enrich (Predsednik Svetovalnega sveta za trajnostni razvoj)
Cristina Rodríguez Portillo (Generalna direktorica Fundesplai)
Teresa Jordà i Roura (katalonska Ministrica za podnebje, prehrano in kmetijstvo)

 

[17:45] PREDAVANJE: VLOGA CIVILNE DRUŽBE PRI OBLIKOVANJU TRAJNOSTNIH PREHRANSKIH SISTEMOV

Peter Schmidt (Predsednik strokovne skupine za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT) Evropskega ekonomsko-socialnega odbora)

 

[18:15] OKROGLA MIZA: IZKUŠNJE SODELOVANJA CIVILNE DRUŽBE PRI PREOBLIKOVANJU PREHRANSKIH SISTEMOV (moderator: Fundesplai) 

Cristina Massot (Katalonski Svet za prehrano)
Lidón Martrat (Food Charter of the Barcelona Metropolitan Region)
Mariona Homs (Mestni svet Manrese)
Carla Roca (Territory of Connections of Vall del Corb)
Froukje Elske Idema (Svet za prehrano Ede)

 

[19:10] VPRAŠANJA IN ODGOVORI (Q&A)

 

[19:40] PREDSTAVITEV EUKI PROJEKTA PODNEBNI MENI: SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA IN ZDRAVJU PRIJAZNEJŠEGA PREHRANJEVANJA 

Luciana Lerho (Evropska pobuda za podnebje EUKI)
Predstavniki organizacij Fundesplai, Umanotera in Fifty-Fifty

 

[19:50] ZAKLJUČEK

Arnau Queralt i Bassa (Direktor Svetovalnega sveta za trajnostni razvoj CADS)
Carmel Mòdol i Bresolí (katalonska sekretarka za prehrano na Ministrstvu za podnebje, prehrano in kmetijstvo)

 

Program v angleščini najdete tu.

 

Dogodek organizirajo partnerji projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja, ki je del Evropske pobude za podnebje EUKI Nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMU).