Vabljeni na zaključni dogodek projekta Slovenija znižuje CO2: znanstvena spoznanja, dobre prakse in odzivi politike

V zadnjih dveh letih smo s projektom Slovenija znižuje CO2: dobre prakse ugotovili, da lahko Slovenija najde priložnost za dolgoročni izhod iz krize s spodbujanjem trajnostnega gospodarstva, ki konkurenčnost gradi na energetski in snovni učinkovitosti. Bomo znali ugotovitve preteklosti spreobrniti v rešitve prihodnosti? To bomo ugotavljali v torek, 26. novembra, od 10. ure dalje v Državnem svetu na zaključni prireditvi projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse.

Predstavili vam bomo izsledke projekta Slovenija znižuje CO2 – dobre prakse, v katerem smo med letoma 2011 in 2013 evidentirali in predstavili štirideset dobrih praks na področjih, kjer ima Slovenija velik potencial za zniževanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe. Te z navdihujočimi rešitvami dokazujejo, da je doseganje ambicioznih podnebnih ciljev, ki jim je Slovenija kot članica Evropske unije zavezana, možno in izvedljivo.

Hkrati bomo predstavili tudi peto poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ki temelji na najnovejših ugotovitvah znanosti o podnebnih spremembah in ne pušča več nobenega dvoma o izvoru sprememb, ki smo jim priča. Ker pa hkrati Slovenija prav zdaj načrtuje ključne strateško-programske dokumente za obdobje do leta 2020, bomo na izzive zniževanja CO2 odgovorili še s predstavitvijo procesa priprave in dispozicije Operativnega programa zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2020.

Posvet je namenjen predstavnikom občin in resornih ministrstev, nevladnim organizacijam, podjetjem, ki so dejavna na področjih podnebnih ukrepov, strokovni javnosti in medijem.

Celoten program je na voljo na tej spletni povezavi.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prijave sprejemamo na prijavnici, dodatne informacije: Iva Gruden na 01 439 71 00, iva@umanotera.org in na spletni strani www.slovenija-co2.si. Dogodek najdete na spletnem omrežju Twitter pod oznakama #SloCO2 in #dobreprakse.

Dogodek je organiziran v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin. Posvet je organiziran v sodelovanju z Državnim svetom.