Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta – zaključek drugega usposabljanja

Na zaključnem srečanju druge izvedbe usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, smo podelili 8 certifikatov in spoznali 7 zelo različnih skupnostnih projektov v nastajanju. 

V Umanoteri in Focusu s programom Dovolj za vse, ki ga izvajamo v okviru projekta Care4Climate, ustvarjamo priložnosti za podporo izvedbi različnih projektov, ki bodo povezali lokalne skupnosti in hkrati prispevali k blaženju podnebnih sprememb. Eden od načinov za to je deljenje pridobljenega znanja in praktičnih izkušenj v obliki mentorstva. Tako je uspešno zaključeni prvi izvedbi usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov na začetku letošnjega leta takoj sledilo še drugo usposabljanje.

Mesta za tokratno usposabljanje so bila zapolnjena v slabih 3 urah od objave prijavnice, kar kaže na visoko zanimanje posameznikov za izvajanje skupnostnih projektov, hkrati pa na potrebo po strokovni podpori pri izvajanju le-teh.

Na uvodni delavnici konec marca so se udeleženci seznanili s konceptom trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, s primeri navdihujočih dobrih praks ter z različnimi finančnimi in organizacijskimi modeli. Nato je sledilo večtedensko delo ena na ena (ali ena na dva), pri katerem so se mentorji maksimalno prilagodili potrebam vsakega projekta. Mentoriranje so opravili Renata Karba in Gaja Brecelj iz Umanotere ter Tomislav Tkalec iz Focusa, zaradi potrebe po specifičnih znanjih pa so bili v usposabljanje vključeni tudi zunanji mentorji.

Ponovno je bilo 7 nastajajočih skupnostnih projektov, ki so jih udeleženci razvijali tekom usposabljanja, med seboj zelo različnih. Pokrivajo tako geografsko (od Dolenjske, Krasa, Ljubljane, Trbovlja, Kranja do Baške grape) kot tudi vsebinsko široko področje:

  • pilotna stanovanjska zadruga, prva taka zadruga v Sloveniji,
  • skupnostna sončna elektrarna na stavbi krajevne skupnosti,
  • skupnostni sadovnjak s starimi lokalnimi sortami na degradirani javni površini, ki bo postal prostor za nove vsebine, izobraževanje in povezovanje,
  • trajnostno upravljanje zelo pomembnega vira skupnosti – vode in pisanje zelene zgodbe enega izmed pritokov reke Soče,
  • razpršeni hotel v 21 vaseh pod Kraškim robom, s katerim bodo butični turistični ponudniki združili moči za skupni nastop na trgu in skupno promocijo,
  • trajnostni podnebno-energetski načrt za Dolenjsko, pri pripravi in izvajanju katerega bi sodelovalo približno 20 občin,
  • trajnostno in vključujoče upravljanje krajinskega parka v javnem interesu in za zaščito narave.

“Podpora ljudi z izkušnjami je neprecenljiva, zdi se mi zelo koristno, da ti nekdo pomaga osvetliti različne vidike projekta. In to je zelo v pomoč, sploh če prideš pri načrtovanju do točke, ko ne gre več naprej,” je povzela ena izmed udeleženk usposabljanja in dodala, da je bilo usposabljanje zanjo velika motivacija za poglobljeno delo na nastajajočem projektu, katerega si srčno želijo uresničiti.

Na individualnih tedenskih srečanjih so udeleženci z mentorji večinoma pripeljali zamisel vsaj do ravni osnutka projektne prijave oziroma do jasnih korakov, kako voditi projekt do izvedbe v praksi. Pri tem so ugotovili, da je zelo pomembno pridobivanje zaveznikov in gradnja skupnosti, ki nato deluje kot motor skupnostnega projekta. “Zelo pomembno je načrtovanje in pa tudi komuniciranje, kako predstaviti idejo, da jo skupnost posvoji in da začne vlagati pozitivno energijo v to,” je o novo pridobljenem znanju povedal eden izmed udeležencev, ki so ga navdihnile že obstoječe dobre prakse in predstavljene ideje “sošolcev”, s katerimi postavljajo temelje novim oblikam skupnostnega združevanja. Za zaključek pa je dodal: “To je velika spodbuda, saj vidiš, da nisi sam, da imajo tudi drugi ideje, ki so težko izvedljive in da so se jih pripravljeni lotiti kljub težavnosti, mnogim pa je celo že uspelo.”

 

Usposabljanje sta organizirala Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.