Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Podelili smo jim certifikate, zdaj pa s ponosom in veseljem pričakujemo realizacijo projektov, na katerih so poglobljeno delali z mentorji skorajda tri mesece.

Kot vsi projekti tudi skupnostni projekti potrebujejo vodenje in prinašajo številne izzive, tako pred začetkom kot tekom trajanja. Na tem področju smo v Umanoteri in Focusu nabrali veliko izkušenj in v duhu Dovolj za vse smo se odločili nabrano znanje ponuditi naprej v obliki mentorstva ter na ta način znotraj projekta Care4Climate podpreti izvedbo projektov, ki bodo povezali lokalne skupnosti in prispevali k blaženju podnebnih sprememb.

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov se je pričelo decembra z uvodno delavnico, na kateri so se udeleženci seznanili s konceptom trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, s primeri navdihujočih dobrih praks in različnimi finančnimi modeli. Nato je sledilo približno 12-tedensko delo ena na ena (ali ena na dva), pri katerem so se mentorji maksimalno prilagodili potrebam vsakega projekta. Mentoriranje so opravili Renata Karba in Gaja Brecelj iz Umanotere ter Tomislav Tkalec iz Focusa, v enem primeru pa sta mentorstvo prevzeli Maja Rijavec in Alenka Kreč Bricelj iz Smetumet.

Tako kot so si bili med seboj različni udeleženci, je različnih tudi 8 skupnostnih projektov, ki si jih želijo izvesti po celi Sloveniji, od Kopra prek Notranjske do Prlekije, od Ljubljane do Krškega. Največ je bilo zanimanja za skupnostne energetske projekte, predvsem skupnostne sončne elektrarne, izstopala je ideja o razvoju skupnostnega prostora, pestro paleto projektov pa so dopolnili še z idejami za skupnostne projekte na področju zelenega turizma in krožnega gospodarstva.

Ker so bile ob začetku usposabljanja ideje udeležencev in udeleženk v različnih fazah, so tudi njihovi projekti usposabljanje končali v različnih fazah. Večina pa je z mentorjem na individualnih tedenskih srečanjih uspela dodelati zamisel vsaj do ravni osnutka projektne prijave oziroma do jasnih korakov, kako pripeljati projekt do izvedbe v praksi.

Na zaključnem srečanju, 10. marca 2021, je po predstavitvah in skupinskem piljenju projektov sledila še evalvacija mentoriranja za boljše naslednje izvedbe. Izstopala je želja po izvedbi vsaj dela srečanj v živo, v praksi pa se je izkazalo, da velika razdalja in ekrani niti niso ovira, saj so se med njimi že začela plesti sodelovanja. Usposabljanje jim je okrepilo tudi zavedanje, da je ključ v povezovanju. Namreč, kot pravi afriški pregovor, na katerega nas je spomnil eden izmed udeležencev: “Če hočeš hiteti, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi v skupini.”

 

Nekaj izjav udeležencev in udeleženk prvega usposabljanja si lahko preberite v naslednjih vrsticah (še več vtisov pa na spodnji spletni “tabli”):

“Moj projekt zahteva še veliko dela, slika se mora še malo izkristalizirati, ampak osnutek projektne prijave je narejen, kar je bil namen. Delo na ta način mi je bilo zelo všeč. Odnesel sem veliko novega znanja in rad bi se zahvalil mentorju za vso pomoč in dobro usmerjanje.” 

“Hvala za priložnost. Zame je bila to zelo pozitivna izkušnja in za ostale verjamem, da prav tako. Tudi s tega vidika, da smo končno dejansko izrekli na glas svoje notranje misli in ideje, in to zdaj daje večjo možnost, da se kaj od tega tudi res udejanji.” 

“Individualno vodenje projektnih idej je bilo res odlično! Za razliko od delavniškega formata se mi zdi, da lahko udeleženci veliko več odnesemo od takšnega razvojnega procesa.”

“Zelo je dragoceno, da se lahko na nekoga obrneš, ko imaš vprašanje, ko potrebuješ nasvet in pomoč. In to, ko veš, da imaš nekje naslombo, je tisto, kar nas tudi spodbuja naprej. To niso tako preproste stvari in tako splošno razširjene, orjemo ledino na marsikaterem področju in zato je še toliko bolj pomembno, da smo se lahko in da se še lahko obrnemo na vas. Hvala!”

 

Usposabljanje sta organizirala Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.