Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Črni na Koroškem se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Občini Črna na Koroškem bomo tako v letošnjem letu nudili podporo v smeri razvoja zelenega turizma. 

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi. Turizem je v občini prepoznan kot velik potencial za razvoj zelenih delovnih mest, spodbujanje trajnostnega razvoja ter ohranjanje naravnih danosti in kulturne dediščine. Občina je veliko vložila v ureditev turistične infrastrukture in razvoj turističnih produktov, za kar je prejela številna priznanja. Želi pa si še povečati svojo prepoznavnost kot zelene turistične destinacije, povezati turistično ponudbo in izboljšati trženje destinacije, pri tem pa vključiti vse turistične ponudnike in lokalno skupnost.

Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, katerega namen je podpreti občine pri izvajanju trajnostnih in vključujočih aktivnosti in projektov.

Ko bodo zdravstvene razmere dopuščale, bodo občani Črne in vsi, ki delujejo na področju turizma ali lahko pripomorejo k njegovemu razvoju, povabljeni k sodelovanju na nizu delavnic, na katerih bomo aktivno razmišljali o udejanjanju zelenega turizma na Koroškem. Med drugim bomo tako v prihodnjih mesecih skupaj z občino z izvedbo različnih delavnic in/ali razprav iskali rešitve v smeri izboljšav na področju turistične ponudbe, povezovanja in trženja; vse seveda s poudarkom na zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter motiviranju za aktivnejše delovanje pri odločanju o skupnih zadevah v lokalni skupnosti. V Umanoteri in društvu Focus pa bomo v okviru programa podpore Občino Črna na Koroškem podprli tudi pri komuniciranju aktivnosti v lokalnem in širšem okolju.

Več o izvajanju programa v občinah si preberite tukaj v zavihku Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

 

Fotografija: arhiv RRA Koroška

 

Program »Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri« izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je sofinanciran iz programa LIFE in iz Sklada za Podnebne spremembe