Vabilo za izobraževalce: usposabljanje o podnebnih spremembah

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v šolskem letu 2018/19 izvaja projekt Klima za podnebje,
v okviru katerega o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb ter o blaženju in prilagajanju nanje govorimo in delamo z izobraževalci in mladimi v različnih izobraževalnih okoljih.

Učitelje srednjih šol in druge izobraževalce vabimo na brezplačno

USPOSABLJANJE O PODNEBNIH SPREMEMBAH –

kaj o njih vemo in kako k blaženju in prilagajanju spodbujati mlade


16. oktober 2018 od 9. do 15. ure (Andragoški zavod Maribor): PRIJAVNICA
23. oktober 2018 od 9. do 15. ure (Ljudska univerza Koper): PRIJAVNICA

Usposabljanje bo sestavljeno iz multimedijskega predavanja, ki je namenjeno celostnemu razumevanju koncepta trajnostnega razvoja in osvetlitvi podnebnih sprememb kot enega od ključnih civilizacijskih izzivov, ter delavniškega dela za razvoj mladinskih projektov na temo podnebnih sprememb.

Posebej vabljeni:

  • če želite poglobiti svoje poznavanje problematike podnebnih sprememb,
  • če bi vam koristila gradiva in učni pripomočki za delo z mladimi na področju podnebnih sprememb,
  • če želite, da v vašem učnem okolju izvedemo predavanje in delavnico za mlade o podnebnih spremembah,
  • če boste v tem šolskem letu mentor mladinskih projektov (na temo podnebnih sprememb),
  • če želite preveriti svojo idejo o vsebini mladinskega projekta in izmenjati mentorske izkušnje,
  • če vas zanimajo navdihujoči primeri podnebju prijaznih aktivnosti in zagovorniških mladinskih projektov iz drugih okolij,
  • če bi pri mentorskem delu potrebovali podporo ekipe Umanotere in drugih mentorjev.

Usposabljanje bosta izvedli Renata Karba in Gaja Brecelj (obe Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), ki sta v zadnjih letih izvedli številne seminarje in delavnice po vsej Sloveniji na temo podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja.

Usposabljanje je brezplačno. Udeleženci ob koncu usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Več informacij: Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org, 01 439 4895.

Vabilo na usposabljanje

Več o projektu je na voljo na tej spletni strani.

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.