Za naš denar gre – javne razprave o občinskih proračunih

Delovanje občin je ozko povezano z življenjem ljudi na določenem območju. Gre za raven oblasti, ki je najbližja ljudem in ima nalogo zastopati njihov skupni interes. Občinski proračun je eden izmed temeljnih dokumentov občine, ki podrobno prikazuje financiranje občine in predstavlja okvir za delovanje občine na področjih javne porabe. V njem naj bi se odražale dogovorjene smernice razvoja lokalne skupnosti. Proračun je pomemben instrument izvajanja ekonomske, socialne, okoljske, kulturne in drugih politik lokalne skupnosti. Zato v naprednih slovenskih občinah v tem času poteka iskrena javna razprava o osnutkih proračunov, ki jih občinski svetniki hitijo sprejemati pred koncem leta.

Umanotera je v okviru projekta Napredne občine Slovenije: Lokalnim skupnostim prijazni proračuni preverila, ali slovenske občine pri pripravi občinskega proračuna vključujejo zainteresirano javnost.

Več v sporočilu za javnost.

 

nos_640x200