Začetek izvajanja aktivnosti v okviru projekta Onkraj zgodb

Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij pri projektu Onkraj zgodb, v katerem bomo naslavljali teme, povezane s podnebnimi migracijami. V sklopu projekta bo organiziranih tudi nekaj usposabljanj, prvo pa je na temo zelenega sistema delovanja organizacije pripravila Umanotera.

 

S pričetkom januarja smo pričeli z izvajanjem aktivnosti, načrtovanih v okviru projekta Onkraj zgodb. Vsaka izmed petih partnerskih organizacij bo v okviru prve izmed projektnih aktivnosti pripravila in vodila eno usposabljanje oziroma srečanje, s katerim bomo okrepili zmogljivosti sodelujočih organizacij v projektnem konzorciju. Prvo srečanje, na katerem je sodelavka Umanotere Gaja Brecelj pripravila predavanje o zelenem sistemu delovanja organizacij in trajnostni organizaciji dogodkov, se je odvijalo 15. februarja 2022.

Nahajamo se v času podnebne krize, ki se na mnogih koncih sveta že kaže v ekstremnih vremenskih pogojih, ki imajo za mnoge prebivalce sveta dramatične posledice, kot je na primer primoranost za podnebne migracije (ki so tudi glavna tema projekta Onkraj zgodb). Tudi na mikro ravni organizacij dnevno sprejemamo odločitve, ki imajo negativne posledice na okolje, nepomembni pa niso niti načini, kako organiziramo svoje pisarne in nenazadnje, na kakšen način izvajamo dogodke. Z zelenim sistemom delovanja organizacij tako lahko sprejmemo marsikatero odločitev – na področju mobilnosti zaposlenih, nabave, odpadkov, dogodkov – s katero zmanjšamo ogljični odtis organizacije. Veliko lahko naredimo tudi z notranjo in zunanjo komunikacijo organizacije, ki krepi zavezo k zmanjšanju emisij, hkrati pa motivira druge, da si tudi sami prizadevajo za vzpostavljanje okolju prijaznejših praks znotraj svojih organizacij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletnega dogodka za civilnodružbene organizacije, ki je potekal v angleškem jeziku, se je udeležilo 26 posameznikov in posameznic. Vsi udeleženi smo se strinjali, da je napočil skrajni čas, da znotraj svojih organizacij sprejmemo zaveze v smeri zmanjšanja naših vplivov na okolje in tako naredimo svoj del v boju proti podnebnim spremembam. Ne pozabimo, še nikoli ni bilo lažje iskati alternativ in ustvarjati sprememb kot danes!

 

Projekt Onkraj zgodb se izvaja v okviru programa Erasmus+, ki ga v Sloveniji izvaja MOVIT (SI).

The #beyondthetales project has been co-financed with the support of the European Union’s ERASMUS+ Programme. Its contents and materials are the sole responsibility of its authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.