Zakaj se v teh dneh podnebne vznesenosti ne slišijo glasovi naših voditeljev?

(komentar ob sprejetju podnebnega sporazuma)

Svetovni politični voditelji slavijo sprejetje pariškega podnebnega sporazuma. Govorijo o  ambicioznem dogovoru, o zmagi, o zgodovinskem koraku proti trajnostni družbi, o najboljši priložnosti za rešitev planeta pred katastrofalnimi podnebnimi spremembami, o podnebni pravičnosti, o močnem sporočilu gospodarstvu, investitorjem in lokalnim skupnostim glede delovnih mest in gospodarskega napredka, ki ga bodo poganjale nizkoogljične naložbe. Dnevi po sprejetju sporazuma so čas za vznesenost, za obetanje ambicioznih nacionalnih ciljev zmanjševanja izpustov.

Slovenska vlada pa, kot da se nas to ne tiče.

Predsednika vlade nismo slišali izraziti podpore sprejetemu sporazumu, kaj šele podati pogumne obljube o doprinosu Slovenije. Nobena zaveza za presojanje investicijskih in razvojnih odločitev skozi prizmo podnebne odgovornosti in prehoda v trajnostno družbo ni prišla iz njegovih ust. Ničesar nismo slišali o skrbi za dolgoročno blaginjo prebivalcev Slovenije z učinkovitim prilagajanjem na podnebne spremembe. Ničesar o gospodarskih priložnostih, ki izhajajo iz strateškega sonaravnega kapitala naše države. Ničesar o pridobivanju mednarodnega ugleda kot zanesljive in dosledne članice globalne skupnosti.

Finančni minister ni spregovoril o pridružitvi koaliciji držav, “ki se bodo premikale hitreje” in bodo z oblikovanjem cene ogljika spodbudile preusmeritev investicij. Tudi ob tej priložnosti ni izustil besedne zveze zelena proračunska reforma, ki je bila (s figo v žepu?) zapisana v koalicijsko pogodbo sedanjih vladnih strank.

Ta vlada doslej ni zbrala poguma in odgovornosti, da bi volivcem pojasnila, da kratkoročno razmišljanje pomeni velike dolgoročne stroške, in sprejela potrebne ukrepe za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb, ki so že več let jasno artikulirani in imajo veliko podporo državljanov. V dnevih globalne enotnosti in solidarnosti ter smelih podnebnih zavez nas slovenska vlada obdaja z bodečo žico.

Žalostno in sramotno je to.