Že tretji izračun ogljičnega odtisa kulinarične prireditve v Kranju – kaj smo se naučili?

Ogljični odtis ni zgolj modna muha, ampak je zelo uporabno orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter spremljanje učinkovitosti takšnih ukrepov. V Kranju so v septembru 2023 že tretjič organizirali kulinarično prireditev Kranjska dolga miza in se za izračun ogljičnega odtisa povezali z Umanotero, ki skupaj z društvom Focus v okviru LIFE projekta Care4Climate nudimo podporo lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti.

Kranjsko dolgo mizo organizirata Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj in pri tem poskušata čim bolj slediti načelom organizacije trajnostnih nizkoogljičnih dogodkov ter s tem v lokalnem okolju spodbuditi ozaveščenost o podnebnih spremembah in njihovem blaženju.

Ko je bil v letu 2021 prvič izračunan ogljični odtis Kranjske dolge mize, so organizatorji pridobili zelo pomembno informacijo o tem, kje nastajajo največje emisije toplogrednih plinov. To so področja, kjer lahko z ustreznimi ukrepi dosežejo največje zmanjšanje emisij. Za prireditve – ne glede na to, ali so športne, kulturne ali kulinarične – v splošnem velja, da največ emisij nastane zaradi prevozov. Zato je za izvedbo nizkoogljične prireditve zelo pomembna izbira prizorišča, ki obiskovalcem omogoča prihod na trajnosten način. Kulinarična prireditev Kranjska dolga miza se odvija na dvorišču gradu Khislstein v centru mesta Kranj, kamor lokalni obiskovalci z lahkoto pridejo peš, s kolesom ali s skirojem. Obiskovalci pa pridejo tudi iz okolišnjih in bolj oddaljenih krajev, od koder prihod z javnim potniškim prevozom zaradi večernih ur največkrat ni možen. Organizatorji takšne obiskovalce zato že pred prireditvijo spodbujajo k sopotništvu oziroma deljenju avtomobilov. Sopotništvo prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, poleg tega pa udeležencem zmanjša stroške goriva, organizatorjem prireditev pa potrebe po parkirnih mestih.

To, da se Kranjska dolga miza odvija na dvorišču, torej na prostem, prispeva tudi k zmanjšanju porabe električne energije, ki se na dogodku porablja zgolj za ozvočenje in diskretno osvetlitev, ko pade mrak. Grad Khislstein se oskrbuje z elektriko iz brezogljičnih virov, zato njena poraba ne prispeva k ogljičnemu odtisu prireditve.

Prevozi pa niso potrebni samo za prihode obiskovalcev, ampak tudi za dobavo blaga ter izvedbo storitev zunanjih izvajalcev. Za zmanjšanje ogljičnega odtisa prireditve je zato pomembna izbira lokalnih dobaviteljev blaga in izvajalcev storitev, ki povzročijo manj in krajše prevoze. V letu 2022 je bil ogljični odtis Kranjske dolge mize glede na predhodno leto prepolovljen, k čemur je največ prispevala prav izbira lokalnih dobaviteljev opreme, hrane itd. ter izvajalcev kulturnega programa in tehničnih storitev.

Nenazadnje so prevozi povezani tudi z izvedbo nalog organizatorja. Njihov ogljični odtis je dober pokazatelj trajnostne naravnanosti organizatorja in ozaveščenosti sodelavcev.

Pomemben del ogljičnega otisa kulinarične prireditve povzroči tudi postrežba hrane. Prireditev Kranjska dolga miza je v osnovi namenjena promociji lokalne gastronomije in lokalne gostinske ponudbe. Organizatorji si prizadevajo slediti načelom podnebju prijaznejše prehrane, tako da gostince spodbujajo k uporabi lokalnih, v največji možni meri ekoloških sestavin. Kuharski mojstri vsako leto pripravijo tudi meni, ki je sestavljen izključno iz živil rastlinskega izvora, saj imajo ta veliko manjši ogljični odtis od hrane živalskega izvora.

Odpadki običajno niso med največjimi viri emisij toplogrednih plinov v zvezi s prireditvami, so pa njihova zelo vidna škodljiva posledica. Na prireditvi Kranjska dolga miza ne uporabljajo plastike za enkratno uporabo, strežejo vodo iz pipe in lokalno pridelane sokove v steklenicah. Nastajanje zavržene hrane preprečujejo tako, da obiskovalce prireditve spodbudijo k vnaprejšnji izbiri menija, odvečno hrano pa si ti lahko odnesejo domov v biorazgradljivih posodah.

Nenazadnje Kranjsko dolgo mizo zaznamuje tudi solidarnost, saj organizatorji del prihodka od vstopnine namenijo socialno šibkim v lokalnem okolju.

Predstavitev načrtovanja nizkoogljičnega dogodka in izračuna ogljičnega odtisa dogodka na primeru prireditve Kranjska dolga miza si lahko ogledate na naslednjih povezavah: PPT in video.

 

Uporabljena fotografija: arhiv ZTTK

Umanotera je sodelovala pri organizaciji zelenega kulinaričnega dogodka Kranjska dolga miza in pripravila izračun ogljičnega odtisa dogodka v okviru programa podpore lokalnih skupnosti pri izvajanju trajnostnih projektov upravljanja z viri skupnosti, ki ga izvajata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.