Zelena delovna mesta so ključ izhodne strategije

V torek 9. marca 2010 je Slovenski E-forum skupaj z Umanotero organiziral strokovni posvet – razvojni forum – na temo »Zelena delovna mesta – ključ izhodne strategije«. Posvet je nastal kot odgovor Vladi Republike Slovenije na pripravo izhodne strategije.

Mojca Vendramin je na forumu predstavila prednosti gospodarske politike, ki upošteva okoljske vidike.  Po njenih besedah uresničevanje politik prilagajanja na podnebne spremembe na eni strani res predstavlja strošek, vendar je to hkrati lahko tudi dohodek. Ustvarijo se nova delovna mesta, zmanjša se uvoz fosilnih goriv, z uveljavljanjem zelenih tehnologij pa se poveča konkurenčnost slovenskega gospodarstva in s tem izvozna uspešnost. Višja cena energije spodbuja vpeljavo novih, varčnih, čistih tehnologij in veča produktivnost gospodarstva. Ceno uvoženih fosilnih goriv je možno uravnavati z ogljično takso, ki predstavlja finančni vir za subvencije nizkoogljičnim tehnologijam.  »Nižja kot je cena fosilnih goriv, višja je lahko ogljična taksa in obratno,« je poudarila.  Predstavila je primer Nemčije – država je izdelala energetski scenarij brez jedrske energije, ki temelji na širokem spodbujanju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Do leta 2020 predstavlja politika spodbujanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe strošek, po letu 2020 pa dobiček.

Vodja sektorja za ekonomske in finančne politike Službe vlade za razvoj Irena Roštan je spregovorila o izhodni strategiji, ki temelji na štirih predpostavkah.  Te so: Slovenija je odprto gospodarstvo, zato je treba pomagati izvoznikom. Proračunska sredstva za ekspanzivno politiko so omejena, staranje prebivalstva in podnebne spremembe pa zahtevajo nadaljnjo pozornost.  Zadnja predpostavka je, da je treba racionalizirati javni sektor v korist razvojnih prioritet vlade, kamor spada tudi uveljavitev nizkoogljičnih tehnologij.

Aleš Bratkovič iz ENECON d.o.o. je predstavil model input – output ekonomske analize, ki kaže, da ena denarna enota subvencij v program lesne biomase spodbudi 3,78 enot proizvodnje.  Po njegovem mnenju ima Slovenija izredno konkurenčno prednost pri potencialnem razvoju obnovljivih virov energije. Zato mora po vzoru razvitih evropskih držav razvijati nove produkte in panoge, za kar potrebuje tudi začetna javna sredstva. Poudaril je, da prihaja doba energije iz sonca, saj bo razpoložljivost fosilnih goriv manjša, njihova cena pa večja.

 »Izvajanje ambiciozne politike spodbujanja trajnostne energetike v Evropski uniji bi v naslednjem desetletju prineslo 350 tisoč novih delovnih mest in 50 tisoč izgubljenih delovnih mest v sektorjih proizvodnje električne energije iz premoga in jedrske energije«, je ob predstavitvi študije, ki sta jo opravila European Renewable Energy Council in Greenpeace, poudarila predstavnica Greenpeacea v Sloveniji Nina Štros.  »Za vsako izgubljeno delovno mesto v sektorju konvencionalne energetike dobimo sedem novih delovnih mest v sektorju trajnostne energetike,« je še dodala.

Predstavitve sodelujočih na forumu:

Irena Roštan, SVREZ: Slovenska izhodna strategija 2010 – 2013
Mojca Vendramin: Blaženje podnebnih sprememb – strošek ali razvojna priložnost?
Nina Štros, Greenpeace Slovenija: (Re)volucija zelenih delovnih mest