Plan B za Slovenijo 1.0 (2007)

Globalni trendi podnebnih sprememb, energetske varnosti, konkurence in medsebojne povezanosti človeštva v začetku 21. stoletja predstavljajo izzive, ki jim ne moremo biti kos, če bomo nadaljevali sedanje razvojne vzorce. Hkrati ti globalni procesi prinašajo vrsto gospodarskih priložnosti za Slovenijo, ki jih lahko izkoristimo le z njihovim razumevanjem in ustreznim odzivom nanje. Plan B  za Slovenijo je pobuda skupine nevladnih organizacij in posameznih strokovnjakov za trajnostni razvoj naše države.

Zakaj alternativni razvojni program za Slovenijo?

Leta 2007 smo zapisali tako: “Ker je nujno takoj sprejeti razvojne odločitve v zvezi s podnebnimi spremembami, trenutna različica dokumenta namenja največji poudarek okoljskim vidikom trajnosti. Za področji gospodarske in družbene trajnosti so predlagani operativni cilji, vendar so za uspeh Plana B za Slovenijo potrebne dopolnitve še zlasti na področju družbenega razvoja. Tako ostaja Plan B za Slovenijo odprta za vse posameznice, posameznike in organizacije, ki želijo prispevati k sooblikovanju pobude za trajnostni razvoj.”

S pobudo želimo s sodelavci in podporniki prispevati predvsem k ustreznim odločitvam o usmerjanju razvojnih politik in sredstev Slovenije in EU v naslednjih letih. Plan B za Slovenijo je predvsem odziv na vladni Plan A, na Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, ki jo je Vlada RS sprejela 12. oktobra 2006.

Temeljni dokumenti projekta so: