Plan B za Slovenijo 2.0 – Pobuda za trajnostni razvoj

Plan B za Slovenijo 2.0. je potekal do jeseni 2010. Namenjen je bil oblikovanju mreže slovenskih okoljskih nevladnih organizacij, ki so skupaj z ostalimi zainteresiranimi deležniki oblikovale široko civilnodružbeno platformo za trajnostni razvoj Slovenije.

Primarni cilj projekta je bil podpreti dolgoročno trajnostno delovanje okoljskih NVO v Sloveniji ter okrepiti usposobljenost okoljskih NVO v Sloveniji s:

  • Spodbujanjem njihove aktivne vloge v demokratičnih procesih oblikovanja politik, kakor tudi pri monitoringu izvajanja politik.
  • Spodbujanjem njihovega sodelovanja in partnerstva.

Sekundarni cilj projekta je bil izboljšati zavedanje državljanov ter spodbuditi njihovo angažiranje v okoljsko naravnanih javnih zadevah. 

Koordinacijo mreže smo vodili v Umanoteri, pri izvajanju aktivnosti pa je v okviru projekta sodelovalo še sedem organizacij: CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp; DOPPS, Društvo za proučevanje in opazovanje ptic Slovenije; Društvo Temno nebo Slovenije; FOCUS društvo za sonaraven razvoj; Inštitut za trajnostni razvoj; Združenje Okoljski center; Slovenski E-forum.

Zbornik Plan B za Slovenijo 2.0.